07.11.2019|Szkoła

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas drugich

Od kwietnia do października uczniowie wszystkich klas drugich uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych realizowanych przez Panią Małgorzatę Waryszak z lubelskiego oddziału Fundacji Praesterno. Projekt koordynowała p. M. Łukasik i p. A. Zaniewicz.
Celem programu było:
• dostarczenie uczniom wiedzy psychologicznej na temat dojrzewania – specyfiki tego okresu rozwojowego, w tym prawidłowych i kryzysowych sposób jego przechodzenia;
• zmiana przekonań młodzieży na temat używek (alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne) – odkrycie mitów na ich temat;
• ukazanie mechanizmów stojących za zachowaniami ryzykownymi;
• pogłębienie wiedzy na temat zdrowych sposobów radzenia sobie z kłopotami, bez sięgania po używki;
• budowanie pozytywnych strategii realizacji własnych celów i zaspokajania potrzeb;
• promocja zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu.

Program warsztatów opierał się na elementach rekomendowanego Programu Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej i był finansowany ze środków pozyskanych z Miejskiej Komisji Profilaktyki w Łukowie.
To była dobra i owocna współpraca. Podsumowaniem projektu będzie spotkanie dla rodziców uczniów biorących udział w programie – wstępnie zaplanowane na początek grudnia. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.