23.04.2020|Szkoła

Wolontariat czytelniczy na odległość

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO święto ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.
Z tej okazji biblioteka szkolna zachęca uczniów do włączenia się w projekt Fundacji Powszechnego Czytania #MłodziDzieciom. Akcja polega na nagraniu czytanki dla dzieci i przesłaniu jej do organizatora. Nadesłane filmiki będą udostępniane nieodpłatnie na stronie internetowej fundacji.
Organizator wystawia Wolontariuszom certyfikaty potwierdzające współpracę. Więcej informacji https://fpc.org.pl/mlodzi-dzieciom/