01.04.2023|Szkoła

Wspaniały koncert w wykonaniu uczniów Kościuszki i naszych przyjaciół z Hiberniaschule

W czwartek 30 marca nasza szkoła była organizatorem niezwykłego wydarzenia muzycznego. W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie rozbrzmiało „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta. W wydarzeniu uczestniczył  chór „Lutnia”  I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie, chór i orkiestra symfoniczna Hiberniaschule z Herne oraz soliści Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Patronat honorowy nad koncertem sprawował Biskup Siedlecki ks. Kazimierz Gurda i Starosta Łukowski Dariusz Szustek.

Młodzi artyści zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny. Został on doceniony przez licznie zgromadzoną publiczność, która gromkimi brawami nagrodziła występ.

Koncert poprzedzony był wielomiesięcznymi próbami prowadzonymi przez naszych chórzystów pod kierunkiem Agnieszki Łukasik. Muzycy z niemieckiej szkoły doskonalili swoje umiejętności pod kierunkiem dyrygentów Eckarta Fuckerta i Martina Glogovska. Wspólne próby dwóch połączonych chórów odbywały się w tygodniu poprzedzającym koncert.

Historia wspólnych koncertów muzyki poważnej z udziałem chóru „Lutnia” I LO w Łukowie  oraz chóru i orkiestry Hiberniaschule z Herne sięga 2000 roku. Od tego roku młodzież z zaprzyjaźnionych szkół spotykała się co roku naprzemiennie  w Łukowie i w Herne. Dwuletnia przerwa w latach 2020-2022 została wymuszona pandemią COVID-19.

Koordynatorem międzynarodowej współpracy placówek ze strony polskiej jest Grzegorz Rzymowski i Teresa Kiryło natomiast ze strony niemieckiej Eckart Fuckert i Martin Glagovsek.

Całość projektu dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. https://lukow.tv/artykul/miedzynarodowy-koncert/975209