19.09.2022|Szkoła

Zajęcia terenowe w Rezerwacie przyrody Jata

16.09.2022r. klasa III b udała się na zajęcia terenowe do Rezerwatu przyrody Jata. Inicjatorką zajęć była Zuzanna Płudowska uczennica tejże klasy, która uczestniczy w projekcie „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska. Po lesie oprowadzał nas pan Piotr Sałasiński. Pan podleśniczy przeprowadził nas przez ścieżki edukacyjne rezerwatu. Pokazał