19.09.2022|Szkoła

Zajęcia terenowe w Rezerwacie przyrody Jata

16.09.2022r. klasa III b udała się na zajęcia terenowe do Rezerwatu przyrody Jata. Inicjatorką zajęć była Zuzanna Płudowska uczennica tejże klasy, która uczestniczy w projekcie „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska. Po lesie oprowadzał nas pan Piotr Sałasiński. Pan podleśniczy przeprowadził nas przez ścieżki edukacyjne rezerwatu. Pokazał jezioro, gdzie można obejrzeć żółwie błotne. Opowiedział na czym polega zjawisko sukcesji. Poznaliśmy profil glebowy naszego terenu oraz dowiedzieliśmy się, jak radzić sobie w sytuacji zgubienia się w lesie. Łącznie przeszliśmy 9km. Była to idealna okazja do głębszego poznania przyrody, leśnych roślin, grzybów oraz owadów. Mieliśmy szczęście spotkać nawet żmiję zygzakowatą. Na koniec rozpaliliśmy ognisko w przeznaczonym do tego miejscu i cieszyliśmy się towarzystwem otaczającej nas natury. Była to bardzo ciekawa lekcja biologii. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie Małgorzata Kintop i Kinga Tymosz.