09.03.2018|Szkoła

Zasady rekrutacji w r.szk. 2019/2020

 
Logowanie do systemu rekrutacji na stronie:

>>> Moduł dla kandydatów <<<

 

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji do klas pierwszych
na rok szkolny 2019/2020 określają:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 r. poz.9996 ze zm.)

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz.60 ze zm.)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586)

pdf 

 

Zarządzenie nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

pdf

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

 pdf

 

Zarządzenie nr 10/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

 pdf