15.06.2024|Szkoła

,,Zbieramto w szkole”- projekt ekologiczno -charytatywny

Nasza szkoła od kilku lat bierze udział w projekcie misyjnym ,,ZBIERAMTO W SZKOLE”. Celem projektu jest wsparcie misji w Czadzie, Boliwii i na Filipinach.  Poprzez zbiórkę  surowców wtórnych (baterie, dobre monety, złom) oczyszczamy środowisko naturalne i  wspieramy recykling. Środki uzyskane ze sprzedaży są  przekazywane misjom na budowę studni w Czadzie i  domów dziecka na Filipinach i Boliwii. W tym roku szkolnym żebraliśmy 70 kg baterii, kilkadziesiąt dobrych monet i zepsutą biżuterię.

Więcej informacji na temat projektu i udziału naszej szkoły można znaleźć na stronie:

www.zbieramtowszkole.pl