07.06.2022|Aktualności

Zdolny historyk z III a

Klasa humanistyczna o rozszerzeniu język polski – historia – wiedza o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Program nauczania przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak prawo, psychologia, socjologia, bezpieczeństwo narodowe. Uczniowie realizują też innowację pedagogiczną „Aktywny i twórczy obywatel – edukacja medialna, prawna i europejska”, rozwijając swoje umiejętności.

 

Do klasy III a w I LO o rozszerzeniu humanistycznym chodzi Jakub Aniszewski. Uzyskał on tytuł finalisty XV Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”. Tematyka zawodów obejmowała całość dziejów powszechnych i ojczystych. W szczególny sposób uwzględniała historię militarną Rzeczypospolitej szlacheckiej. W kolejnych etapach uczeń musiał się zmierzyć z testami obejmującymi wiedzę, znacznie wykraczającą poza podstawę programową. Miał za zadanie także napisać esej historyczny.

 

Jakub Aniszewski wielokrotnie startował w różnych konkursach i olimpiadach. Ma szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych i historii. Tytuł finalisty Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” daje również zwolnienie z matury. Opiekunem naukowym ucznia jest Michał Mojski.

 

Kubie serdecznie gratulujemy sukcesu!