08.02.2023|Szkoła

Zjazd Absolwentów

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem liczby miejsc
na Bal Absolwentów zostaje zablokowana możliwość dokonywania wpłat
z dniem 8 lutego 2023 r. (zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych).
Nadal można uiszczać wpłaty na część oficjalną Zjazdu Absolwentów
– gotówką w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 7.30-15.30.