17.10.2017|Bez kategorii

Zlot w Krakowie

 

OGÓLNOPOLSKI ZLOT MŁODZIEŻY
SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

 

Rok 2017 został przez Sejm i Senat ogłoszony Rokiem Tadeusza Kościuszki. Również I Liceum Ogólnokształcące w Łukowie, noszące imię słynnego Naczelnika, aktywnie włącza się w obchody. W dn. 12 – 15 października 2017 r. uczniowie uczestniczyli w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Szkół im. Tadeusza Kościuszki.

 

 

 

Przedsięwzięcie rozpoczęły uroczystości na Kopcu Kościuszki, podczas których powitano delegacje placówek z całego kraju i ochrzczono imieniem polskiego bohatera narodowego nową odmianę róży. Młodzi ludzie przygotowali również w marszu z pochodniami iluminację wzniesienia ku czci przywódcy insurekcji w 1794 r. Następnie uczestniczyli w grze miejskiej, którą przeprowadzili harcerze z Chorągwi Krakowskiej ZHP. Szukali w przestrzeni śladów działalności Tadeusza Kościuszki i rozwiązywali zagadki związane z postacią. Wzięli również udział w widowisku słowno-muzycznym w reżyserii Barbary Wachowicz. Stali się częścią happeningu na Rynku Krakowskim, podczas którego pozowali do ogromnego zdjęcia w czapkach krakuskach i wykonywali pieśni z epoki.

 

 

W niedzielę, 15 października 2017 r. młodzież I LO uczestniczyła w uroczystej mszy świętej w Katedrze Wawelskiej pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego z udziałem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Po nabożeństwie uczniowie złożyli kwiaty na grobie Tadeusza Kościuszki w krypcie św. Leonarda. Wracając do Łukowa, odwiedzili jeszcze Racławice – miejsce zwycięskiej bitwy powstania 1794 r. Podczas wyjazdu grupą opiekował się nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Michał Mojski.

 

 

Ogólnopolski Zlot Młodzieży Szkół im. Tadeusza Kościuszki był dla młodych łukowian ważną lekcją ojczystych dziejów i doskonale przypomniał im dokonania patrona liceum, do którego uczęszczają.