Bez kategorii

Dzień Szkoły bez Przemocy

NAGRODY WRĘCZONE!

21 listopada Światowy Dzień Życzliwości to dobra okazja do podsumowania programu „Dzień Szkoły bez Przemocy”, który był realizowany w naszej szkole. W ramach programu wszystkie klasy drugie uczestniczyły w zajęciach warsztatowych pod hasłem: ”Stop przemocy” prowadzonych przez Panie: Hannę Klimuszko i Ewę Zemło ze Specjalistycznego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie. Natomiast wszystkie klasy pierwsze uczestniczyły w zajęciach na temat zasad savoir vivre prowadzonych przez młodzieżowych liderów pod opieką Pani pedagog Moniki Łukasik.

 

Ważnym elementem programu „Dzień Szkoły bez Przemocy” były konkursy:
–    Konkurs „Wybieramy osobowość kulturalną w naszej klasie” dla klas drugich
–    Konkurs „Test wiedzy na temat zasad savoir vivre” dla klas pierwszych
–    Konkurs na najciekawszy projekt graficzny umieszczony na  koszulce typu T-shirt, promujący styl życia bez agresji i przemocy dla klas pierwszych i drugich.

 

Oto uczniowie wybrani przez swoich kolegów i koleżanki jako „Osobowości kulturalne”:
IIa Magdalena Grochowska
IIb Patrycja Porębska
IIc Katarzyna Nowicka
IId Katarzyna Rosa
IIe Karolina Furlepa
II f Łukasz Michaluk
II g Jakub Kulik
II h Kinga Bernat
II i Piotr Jabłoński

W „Teście wiedzy na temat zasad savoir vivre” zwyciężyli:
I a Weronika Czajka
I b Aleksandra Mirosławska
I c Agata Kiełczykowska
Id Gabriel Woźniak vel Wójcik
Ie Julia Wasak
If Mateusz Świderski
Ig Szymon Domański
Ih Olga Zakrzewska
Ii Kinga Celej

Natomiast w konkursie na najciekawszy projekt graficzny umieszczony na  koszulce typu T-shirt, promujący styl życia bez agresji i przemocy I miejsce zajęła praca Pauliny Słomki z klasy Id, a wyróżnienie otrzymała praca Izabeli Wójcik z klasy II d.

Zwycięzcom serdecznie gratuluję! Wychowawcom klas pierwszych i drugich dziękuję za zaangażowanie i współpracę.  Nagrody zakupione zostały ze środków pozyskanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Przemocy i Problemów Narkomanii w Łukowie.

Ps. Szkoła może być wolna od agresji i przemocy! Wystarczy, że będziemy dla siebie życzliwi i uprzejmi, że będziemy się nawzajem szanować. Tylko tyle i aż tyle…