23.09.2020|Warto Przeczytać

Nauka o klimacie

Globalne ocieplenie to temat bardzo gorący, wywołujący emocje i ożywione dyskusje. Na pewno zdarzyło Wam się spotkać z różnymi opiniami na temat obecnej zmiany klimatu-czy się ociepla czy nie, czy to wynik naszych działań czy część naturalnych procesów.

„Nauka o klimacie” to książka, którą napisali fizycy związani z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, redaktorzy portalu „nauka o klimacie”, uznanego w konkursie PAP i MNiSW w 2018 roku za ” najlepszy zespół popularyzujący naukę w Polsce”.