Bez kategorii

Brawa dla Ilony!

WSZECHSTRONNA STYPENDYSTKA Z „KOŚCIUSZKI”

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie może pochwalić się znaczną grupą uzdolnionych uczniów, którzy odnoszą sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne. Mimo iż do szkoły uczęszcza wiele ciekawych osobowości, szczególną mnogością talentów została obdarzona Ilona Szewczak.

 

Rozwija je skutecznie w swoim liceum. Uczy się obecnie w klasie biologiczno – chemicznej, III d i wykazuje się w różnych dziedzinach szkolnej aktywności. Już jako pierwszak w roku 2012/2013 zdobywała wyróżnienia: brała udział w etapach okręgowych XLIV Olimpiady Języka Rosyjskiego, XXIV Olimpiady Filozoficznej, XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej, w Konkursie Poezji Rosyjskiej „Strofy pod samowarem” oraz w konkursach plastycznych i muzycznych.

 

Zamiłowanie do mowy Mikołaja Gogola potwierdziła w roku 2013/2014, zdobywając tytuł finalistki w eliminacjach centralnych XLV Olimpiady Języka Rosyjskiego pod opieką pani Ewy Wierzchowskiej. Ponadto uczestniczyła w etapach okręgowych XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz I Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego. Jako solistka reprezentowała szkołę w IV Ogólnopolskim Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Łodzi.

 

Swoje pasje doskonali również w szkole. Osiągnęła rekordową średnią ocen – 6,0. Zwyciężyła w konkursie „Talent mam!”. Angażuje się także w akcje społeczne i charytatywne. Na uwagę zasługuje tu wymiana międzynarodowa ze Szkołą Średnią nr 18 w „Brześciu” czy spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu”, który biblioteka I LO wystawiła dla przedszkolaków.

 

Nic dziwnego, że wyjątkowość Iwony dwukrotnie docenił Prezes Rady Ministrów. Została ona stypendystką premiera w roku 2013/2014 i w roku 2014/2015, co jest dużym wyróżnieniem, ale i ewenementem wśród placówek powiatu łukowskiego.

 

Podsumowując, trzeba przyznać, że Ilona Szewczak jest prawdziwym człowiekiem renesansu, wszechstronnie utalentowanym i otwartym na nowe idee.