Bez kategorii

Dzień Szkoły bez Przemocy

„ZNAJDŹ SIĘ WŚRÓD ŻYCZLIWYCH!”

 

 

W dniach 17-21 listopada 2014r. po raz kolejny realizowany był w naszej szkole program profilaktyczny Dzień Szkoły bez Przemocy , którego głównym celem była promocja życzliwości, szacunku i akceptacji we wzajemnych relacjach. Ważnym elementem programu była również promocja kulturalnego zachowania się i zasad savoir vivre.

 

Szkolne korytarze ozdobione zostały informacjami na ten temat oraz plakatami i hasłami przeciw agresji i przemocy a we wszystkich klasach pierwszych  młodzieżowi liderzy, działający w naszej szkole pod opieką p. pedagog  Moniki Łukasik, realizowali lekcje wychowawcze na temat zasad savoir vivre.

 

W ramach programu Dnia Szkoły bez Przemocy zorganizowane zostały liczne konkursy dla uczniów klas pierwszych i drugich, min.: konkurs „Wybieramy osobowość kulturalną w naszej klasie”, konkurs na pracę pisemną, konkurs na hasło (motto) promujące Dzień Szkoły bez Przemocy oraz konkurs na koszulkę typu T-shirt  promującą styl życia wolny od agresji i przemocy.

Podsumowaniem programu był zorganizowany w piątek happening, który dodatkowo promował Światowy Dzień Życzliwości przypadający właśnie na 21 listopada. Podczas happeningu można było kupić „ciasteczko życzliwości”, można było obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą zasadom savoir vivre, można było zadeklarować zrobienie czegoś, co sprawi radość innym ludziom. Z uwagi na to, że taniec łagodzi obyczaje ciekawym punktem happeningu był szybki kurs nauki walca wiedeńskiego przygotowany przez Panią Małgorzatę Wardak.

Pamiętajcie: Życzliwość to przyjazne usposobienie, to postępowanie wobec innych będące wyrazem przyjaznych uczuć. To ciepłe słowa skierowane do drugiego człowieka, miły uśmiech, pomocna dłoń. Życzliwość innym możemy okazywać w domu, w szkole i w pracy.

„Życzliwość odmienia ludzi” Phil Bosmans