Bez kategorii

Finał III edycji konkursu" Talent mam!"

ONI MAJĄ TALENT!

 

17 grudnia 2013 r. o godzinie 11.30 w auli widowiskowej odbył się finał III edycji konkursu „TALENT MAM!”.  Młodzi utalentowani uczniowie naszej szkoły, wyłonieni podczas eliminacji, prezentowali swoje umiejętności wokalne, muzyczne, taneczne, kabaretowe. Poziom tegorocznych występów był bardzo wysoki.

 

 

Jury w składzie
1.    Izabela Janaszek – Talacha przewodnicząca
Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
2.    Grzegorz Rzymowski
Dyrektor I LO im. T. Kościuszki w Łukowie
3.    Małgorzata Fejtko
Przewodnicząca Rady Rodziców w I LO im. T. Kościuszki w Łukowie
4.    Tomasz Wojtaś
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. M. Karłowicza w Łukowie
5.    Krzysztof Konstanty
Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie
6.    Aneta Tapanchev
Absolwentka I LO im. T. Kościuszki w Łukowi, wokalistka
7.    Rafał Matysiak
Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego I LO im. T. Kościuszki w Łukowie
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I MIEJSCE: Ilona Szewczak kl. II D

II MIEJSCE: Zespół „RUDIS”
Skład: Natalia Sołtyszewska kl. III B, Agata Gołębiowska kl. II H, Maciej Ziółkowski kl. I C, Nikodem Marek kl. I C, Izabela Michalak kl. I D, Patryk Kurowski kl. I G

III MIEJSCE (ex aequo): Hubert Ozygała kl. II B , Duet: Agnieszka Wereszczyńska kl. IIIi, Aleksander Kaliński kl. I i

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienie: Natalia Kuczyńska kl. I D
Wyróżnienie: Kabaret „Alternatywa” Skład: Bartłomiej Adamowicz kl. II A, Bartosz Burdach kl. II i, Jakub Wiatr kl. II A, Michał Garbacik kl. II D
Wyróżnienie: Duet: Aneta Zegardło kl. II B i Bartek Łaski kl. II G

Wszystkie nagrody, które otrzymali uczestnicy finału zostały zakupione ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.

Nagroda publiczności ufundowana przez Samorząd Uczniowski powędrowała do AGNIESZKI WERESZCZYŃSKIEJ kl. III i i ALEKSANDRA KALIŃSKIEGO kl. I i

Nagrodę od Rady Rodziców otrzymała Magdalena Grochowska z kl. I C

Wszystkim zwycięzcom i finalistom serdecznie gratulujemy!

Tegoroczny finał wspaniale poprowadzili: Wioletta Orłowska i Marcin Kurek.

Dodatkowym atutem programu były filmiki o uczestnikach przygotowane  przez Bartłomieja Kacę, Karolinę Oleksińską i Wiolettę Orłowską.

Konkurs „TALENT MAM” stanowił podsumowanie programu profilaktycznego „Tydzień przeciw nałogom”. Jak wynika z badań, zainteresowania, pasje, hobby, konstruktywne formy spędzania czasu wolnego, chronią młodych ludzi przed sięganiem po używki, a tym samym przed uzależnieniem. Mamy nadzieję, że konkurs „TALENT MAM” obudzi w młodych ludziach kreatywność i chęć do rozwijania swoich zdolności.

Organizatorem konkursu była pani pedagog Monika Łukasik, która zrealizowała konkurs z grupą Młodzieżowych Liderów, we współpracy z panią Marzeną Szczygielską oraz Samorządem Uczniowskim.