Bez kategorii

Finał Talent mam!

 

 

 

 

 

 

I MIEJSCE ex aequo:

Kinga Mościcka

Duet: Weronika Potocka i Jakub Smyk

 

II MIEJSCE:  Bartek Celiński

(na zdjęciu od lewej : Bartosz Celiński i Bartosz Rybak)

 

 

Wyróżnienia: Anna Grochowska, Agnieszka Dudka, Wioleta Gryczka, Aleksandra Kurowska, Wiktoria Wideńska

Nagrodę publiczności ufundowaną przez Samorząd Uczniowski zdobył duet: Weronika Potocka i Jakub Smyk

Nagrodę od Rady Rodziców otrzymał  Dominik Zakrzewski

W finale wzięli udział następujący uczniowie:
1. Anna Grochowska
2. Agnieszka Dudka
3 .Duet: Weronika Potocka , Jakub Smyk
4. Wioleta Gryczka
5. Kinga Mościcka
6. Bartek Celiński
7. Aleksandra Kurowska
8.  Dominik Zakrzewski
9.Wiktoria Wideńska

Jury w składzie:

1.Pani Izabela Janaszek-Talacha pełnomocnik burmistrza miasta do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii i przemocy w rodzinie
2.Pan Krzysztof Konstanty – Dyrektor powiatowego zespołu oświatowego w Łukowie.
3.Pan Jerzy Kędra – Przewodniczący Rady Rodziców w naszej szkole.
4.Pan Leszek Kamola- muzyk
5.Pani Paulina Grochowska. Absolwentka naszego liceum. Wokalistka. Muzyk. Aktorka
6.Pan Grzegorz Rzymowski – dyrektor ILO im T. Kościuszki w Łukowie.
7.Karol Pasternak – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

Foto: Patrycja Pycka