Bez kategorii

Fotopołowy 2014

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Weź udział w konkursie fotograficznym FOTOPOŁOWY
organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
pt: „Kim będę w przyszłości?”

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Organizatora Konkursu do 3 lutego

Szczegóły na stronie www.fotopolowy.uph.edu.pl