Bez kategorii

Gratulujemy!

Zdjęcie WERONIKI ŚLEDŹ kl. IIa

znalazło się wśród 30 najlepszych prac spośród niemal 200 w ogólnopolskim konkursie Fotopołowy

„Moje podróże w obiektywie”.


Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się

8 marca 2012r. o godz. 12, w trakcie Dni Otwartych

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

w Siedlcach.

 

                                 Zapraszamy do obejrzenia!

Szczegóły: http://www.konkurs.uph.edu.pl/