Bez kategorii

Harcerze i historia

ABY PAMIĘTAĆ…

 

W ostatnich dniach harcerze z 5 Łukowskiej Grunwaldzkiej Drużyny Wędrowniczej im. Fryderyka Koziarza, działającej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie włączyli się w kilka akcji upamiętniających ważne wydarzenia i postacie historyczne.

 

22 września 2015 r. druhny i druhowie zaangażowali się w przedsięwzięcie Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem „Patroni naszych ulic”. Akcja polegała na roznoszeniu biografii Jana Pawła II na ulicy jego imienia w Łukowie Aktywność młodzieży spotkała się z miłym odzewem mieszkańców.

 

 

26 września 2015 r. w Łukowie odbyła się gra „I iść będziemy w Polskę Szarymi Szeregami…” Uczestnicy wykonywali zadania związane z bohaterami II wojny światowej. Wspominali również zmarłego niedawno członka Szarych Szeregów, uczestnika Powstania Warszawskiego, komendanta męskiego Hufca ZHP Łuków po wojnie, Jana Dębskiego.

 

 

Obydwa działania przybliżyły młodym ludziom ojczyste dzieje i kształtowały postawę patriotyzmu.