Harmonogram Pracy

Plan pracy II Semestr

PLAN PRACY W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Posiedzenie rady  pedagogicznej14 września (poniedziałek)
Spotkania  wychowawców z rodzicami uczniów kl. I21 września (poniedziałek)
Upamiętnienie Dnia Edukacji Narodowej14 października (środa)
Zaduszki – dzień wolny od zajęć dydaktycznych2 listopada (poniedziałek)
Upamiętnienie Święta Odzyskania Niepodległości10 listopada (wtorek)  
Propozycje ocen na I semestrdo 8 grudnia (wtorku) włącznie
Spotkania rodziców  uczniów kl. I – III z wychowawcami  i nauczycielami, poinformowanie rodziców o propozycji klasyfikacji śródrocznej9 i 10 grudnia (środa, czwartek)  
Ostateczny termin klasyfikacji śródrocznej, zakończenie I semestru22 grudnia (wtorek)    
Przerwa świąteczno-noworoczna23 grudnia –
6 stycznia
Rada klasyfikacyjna klas I – III za I semestr7 stycznia (czwartek)
Poinformowanie rodziców o klasyfikacji śródrocznej.do 11 stycznia (poniedziałku)