Harmonogram Pracy

Plan pracy II Semestr

PLAN PRACY W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2021/22

Spotkania  wychowawców z rodzicami uczniów kl. I16 września (czwartek)
Upamiętnienie Dnia Edukacji Narodowej14 października (czwartek)
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych15 października (piątek)
Zaduszki – dzień wolny od zajęć dydaktycznych2 listopada (wtorek)
Upamiętnienie Święta Odzyskania Niepodległości10 listopada (środa)  
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych12 listopada (piątek)  
Propozycje ocen śródrocznychdo 7 grudnia (wtorku) włącznie
Spotkania rodziców  uczniów kl. I – III z wychowawcami  i nauczycielami, poinformowanie rodziców o propozycji klasyfikacji śródrocznej8 grudnia (środa)  
Ostateczny termin klasyfikacji śródrocznej, zakończenie I semestru22 grudnia (środa)    
Przerwa świąteczno-noworoczna23 grudnia – 31 grudnia
Rada klasyfikacyjna klas I – III za I semestr3 stycznia 2022 (poniedziałek)
Poinformowanie rodziców o klasyfikacji śródrocznejdo 5 stycznia (środy)