Harmonogram Pracy

Plan pracy II Semestr

PLAN PRACY W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2022/23

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 stycznia (poniedziałek)

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

4 stycznia (środa)

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia

Dzień Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki

3 lutego (piątek)

Wizyta chóru z Hiberniaschule w Herne (Niemcy)

od 26 marca do 1 kwietnia

Propozycje ocen rocznych w kl. IV

do 4 kwietnia (do wtorku)

Spotkania z rodzicami uczniów klas IV,

poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach rocznych

5 kwietnia (środa)

 

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia

Klasyfikacja roczna uczniów kl. IV

do 25 kwietnia (do wtorku)

Rada pedagogiczna – klasyfikacja uczniów kl. IV

27 kwietnia (czwartek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach IV (dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas maturalnych)

28 kwietnia (piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja (wtorek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – egzaminy maturalne

4, 5, 8, 9 maja (czwartek-piątek, poniedziałek – wtorek)

Uroczyste pożegnanie absolwentów

 19 maja (piątek)

Wyjazd szkolnego chóru „Lutnia” do Niemiec

od 20 do 28 maja

Propozycje ocen rocznych w kl. I-III

do 30 maja (do wtorku)

Spotkania z rodzicami, poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych w kl. I-III

31 maja (środa)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9 czerwca (piątek)

Klasyfikacja roczna uczniów kl. I-III

do 19 czerwca (do poniedziałku)

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

21  czerwca (środa)

Rada pedagogiczna plenarna

22 czerwca (czwartek)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23 czerwca (piątek)

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia