Harmonogram Pracy

Plan pracy II Semestr

PLAN PRACY W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2023/24

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września (poniedziałek)

Spotkania  wychowawców z rodzicami uczniów
kl. I-IV

18 września (poniedziałek)

Jubileusz 105-lecia szkoły.

Zjazd absolwentów.

30 września – 1 października

Upamiętnienie Dnia Edukacji Narodowej

13 października (piątek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 – 3 listopada (czwartek, piątek)

Upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

10 listopada (piątek)

 

Propozycje ocen śródrocznych

do 6 grudnia (do środy) włącznie

Spotkania rodziców  uczniów kl. I – IV
z wychowawcami,
poinformowanie rodziców o propozycji klasyfikacji śródrocznej.

 

Konsultacje nauczycieli z rodzicami.                      

7grudnia (czwartek)

 

Ostateczny termin klasyfikacji śródrocznej, zakończenie I semestru

22 grudnia (piątek)

 

 

Przerwa świąteczno-noworoczna

23 grudnia – 1 stycznia

Rada klasyfikacyjna klas I – IV

za I semestr

3 stycznia (środa)

Poinformowanie rodziców o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

do 4 stycznia (do czwartku)