Harmonogram Pracy

Plan pracy II Semestr

PLAN PRACY W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2022/23

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września (czwartek)

Spotkania  wychowawców z rodzicami uczniów
kl. I-IV

21 września (środa)

Upamiętnienie Dnia Edukacji Narodowej

14 października (piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 października (poniedziałek)

Zaduszki – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada (środa)

Upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

10 listopada (czwartek)

 

Propozycje ocen śródrocznych

do 7 grudnia (środy) włącznie

Spotkania rodziców  uczniów

kl. I – IV z wychowawcami, poinformowanie rodziców o propozycji klasyfikacji śródrocznej.

 

Konsultacje nauczycieli z rodzicami.                      

8 grudnia (czwartek)

 

Ostateczny termin klasyfikacji śródrocznej, zakończenie I semestru

22 grudnia (czwartek)

 

 

Przerwa świąteczno-noworoczna

23 grudnia – 31 grudnia

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 stycznia (poniedziałek)

Rada klasyfikacyjna klas I – IV

za I semestr

3 stycznia (wtorek)

Poinformowanie rodziców o klasyfikacji śródrocznej.

do 4 stycznia (środy)