Harmonogram Pracy

Plan pracy II Semestr

PLAN PRACY W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2021/22

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych7 stycznia (piątek)
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna10 stycznia (poniedziałek)
Dzień Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki4 lutego (piątek)
Ferie zimowe14 – 27 lutego
Wiosenna przerwa świąteczna14 – 19 kwietnia
Propozycje ocen rocznych w kl. III liceum trzyletniegodo 6 kwietnia (do środy)
Spotkania z rodzicami, poinformowanie rodziców uczniów klas III liceum trzyletniego o przewidywanych ocenach rocznych7 kwietnia (czwartek)  
Klasyfikacja roczna kl. III liceum trzyletniegodo 25 kwietnia (do poniedziałku)
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna kl. III liceum trzyletniego28 kwietnia (czwartek)
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach III liceum trzyletniego (dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas maturalnych)29 kwietnia (piątek)
Dni wolne od zajęć dydaktycznych – egzaminy maturalne4 – 6, 9 maja (środa-piątek, poniedziałek)
Uroczyste pożegnanie absolwentów23 maja (poniedziałek)
Propozycje ocen rocznych w kl. I-IIdo 31 maja (do wtorku)
Spotkania z rodzicami, poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych w kl. I-III1 czerwca (środa)  
Klasyfikacja roczna kl. I-IIIdo 20 czerwca (do poniedziałku)
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (weekend czerwcowy)17 czerwca  (piątek)
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna22  czerwca (środa)
Rada pedagogiczna plenarna23 czerwca (czwartek)
Uroczyste zakończenie roku szkolnego24 czerwca (piątek)
Ferie letnie27 czerwca – 31 sierpnia