Harmonogram Pracy

Plan pracy II Semestr

PLAN PRACY W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Dzień Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki29 stycznia (wtorek)
Propozycje ocen rocznych w kl. IIIdo 31 marca (do środy)
Wiosenna przerwa świąteczna1 – 6 kwietnia (czwartek – wtorek)
Spotkania z rodzicami, poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych w kl. III7 kwietnia (środa)  
Klasyfikacja roczna kl. IIIdo 26 kwietnia (do poniedziałku)
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna kl. III29 kwietnia (czwartek)
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. III (dzień wolny  od zajęć dydaktycznych dla kl. III)30 kwietnia (piątek)
Egzaminy maturalne  4 – 19 maja (termin główny) 4 – 6 maja (wtorek- czwartek) – dni wolne od zajęć dydaktycznych
Uroczyste pożegnanie absolwentów20 maja
Propozycje ocen rocznych w kl. I-IIdo 31 maja (do poniedziałku)
Spotkania z rodzicami, poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych w kl. I-II1 czerwca (wtorek)  
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (weekend czerwcowy)4 czerwca  (piątek)
Klasyfikacja roczna kl. I-IIdo 18 czerwca (do piątku)
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna22  czerwca (wtorek)
Rada pedagogiczna plenarna24  czerwca (czwartek)
Uroczyste zakończenie roku szkolnego25 czerwca (piątek)
Ferie letnie28 czerwca – 31 sierpnia