Harmonogram Pracy

Plan pracy II Semestr

PLAN PRACY W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2023/24

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

 3 stycznia (środa)

Próbna matura dla kl. IV – poziom rozszerzony

 26 stycznia (piątek)

Ferie zimowe

29.01 – 11.02

Dzień Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki

24 stycznia (środa)

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03 – 2.04

Propozycje ocen rocznych w kl. IV

do 3 kwietnia (do środy)

Spotkania z rodzicami uczniów klas IV, poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

4 kwietnia (czwartek)

 

Klasyfikacja roczna uczniów kl. IV

do 23 kwietnia (do wtorku)

Rada pedagogiczna – klasyfikacja uczniów kl. IV

25 kwietnia (czwartek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach IV (dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas maturalnych)

26 kwietnia (piątek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 29 – 30 kwietnia (poniedziałek, wtorek), 2 maja (wtorek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – egzaminy maturalne

7 – 9 maja, 13 maja

Uroczyste pożegnanie absolwentów

23 maja (czwartek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 maja (piątek)

Propozycje ocen rocznych w kl. I-III

do 29 maja (do środy)

Spotkania z rodzicami, poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych w kl. I-III

3 czerwca (poniedziałek)

Klasyfikacja roczna uczniów kl. I-III

do 17 czerwca (do poniedziałku)

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

19  czerwca (środa)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21 czerwca (piątek)

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia