Bez kategorii

Historia magistra vitae est

HISTORYCZNY PROJEKT SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

  Samorząd Uczniowski naszej szkoły, chcąc poszerzyć wiedzę i rozbudzić zainteresowanie historią, zrealizował projekt ,, Historia, której nie poznasz na lekcji”, obejmujący tematykę historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii współczesnej. Inicjatorami projektu byli uczniowie: Bartek Rybak z klasy IIa, oraz Jakub Mościcki  z klasy II g.

 

W ramach projektu organizowane były  pozalekcyjne wykłady, pogadanki, dyskusje, prezentacje multimedialne oraz spotkania z miłośnikami historii. Podsumowaniem tych działań, było spotkanie zorganizowane dla uczniów naszej szkoły dnia 7.04.2016 r., z porucznikiem Marcinem Tarkowskim, absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Prowadzący przybliżył uczniom ścieżkę awansu zawodowego żołnierza, oraz przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. ,,Nil ”, dowódcy Kedywu Armii Krajowej. Składamy gorące podziękowania ,za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Koordynatorkami projektu były opiekunki Samorządu Uczniowskiego pani Anna Niewęgłowska i pani Sylwia Szczygielska.