Bez kategorii

Historia szkoły

KALENDARIUM HISTORII
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁUKOWIE

 

1911 – powstała czteroklasowa Szkoła Handlowa

1916 – po przeniesieniu do dawnego budynku klasztornego placówkę przemianowano na sześcioklasową Szkołę Realną

1918 – szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki, a protektorat nad nią objęła Rada Miejska

1919 – szkołę przejęło państwo, nosiła ona nazwę Gimnazjum Państwowe im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie

1919 – 1920 – walki uczniów i nauczycieli w wojnie polsko – bolszewickiej . Na czele oddziału uczniów z gimnazjum stanął profesor Stefan Walczak, a w 1919 r. w bitwie pod Dźwińskiem zginął młody Czesław Jacuk.

1921 – pierwsza matura w Gimnazjum Państwowym im. Tadeusza Kościuszki, do której dopuszczono 11 osób.

1923 – szkoła otrzymała sztandar.

1926 – z inicjatywy społeczności Gimnazjum Państwowego im. Tadeusza Kościuszki odsłonięto w Łukowie pomnik powstańców styczniowych przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego.

1933 – młodzież uczestniczyła w obchodach siedemsetlecia Łukowa, odbył się Zjazd Wychowawców i Wychowanków Szkół Łukowskich (byłej Szkoły Miejskiej, byłej Pensji Żeńskiej, byłej Szkoły Handlowej i Realnej, Gimnazjum Państwowego im. Tadeusza Kościuszki, ,Gimnazjum Żeńskiego Towarzystwa Szkoły Średniej).

1936 – reforma Jędrzejewicza, szkoła zaczęła funkcjonować jako dwustopniowa – Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie.

1938 – Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie stało się szkołą koedukacyjną.

1939 – 1944 – działania II wojny światowej w Łukowie. Pojawiły się pierwsze zniszczenia  szkoły, zajęto budynek gimnazjum na potrzeby wojska, dewastacji uległ dobytek szkolny i księgozbiór.  Nauczyciele rozpoczęli tajne komplety – główną organizatorką okazała się Bronisława Junkielesówna, a w podziemnym nauczaniu brali także udział: Maria Rydzaj – Czyrkowa, Bronisława Kaletówna, Stanisława Gnoińska, Irena Mroczkówna, Stefania Bastgen, Franciszek Wierzejski, Maria Bachulska, ks. Ignacy Sopyła, ks. Jan Rosa, Joanna Siemiątkowska, Irena Winklerówna. W czasie wojny zginęło wielu pedagogów „Kościuszki”: Ida Brandtstätter, Aleksander Szejman, w Katyniu rozstrzelano: Stanisława Łotockiego i Józefa Zennermanna, w wyniku ran odniesionych w czasie bombardowania zmarła Bronisława Kaletówna. Aresztowano: Marię Federowiczową, Janinę Fabierkiewicz, Zbigniewa Ulatowskiego, Stanisławę Gnoińską, Edwarda Serafina, Piotra Krechowicza. Uczniowie i absolwenci szkoły działali w ruchu oporu, walczyli na różnych frontach, złożyli ofiarę krwi…

1944 – po zdobyciu Łukowa przez Rosjan budynek szkoły został zaadaptowany na potrzeby szpitala, ale wkrótce rozpoczęła się nauka w jawnym Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w starym drewnianym budynku dawnej szkoły. 

1945 – powrót szkoły do właściwego gmachu.

1952 – wybudowanie obok gmachu szkoły tzw. „Kamczatki”. 

1957 – Zjazd Wychowawców i wychowanków Łukowskich Szkół Średnich, powołanie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.

1959 – przeniesienie biblioteki do oddzielnego budynku.

1960 – oddanie budynku internatu wraz z sekretariatem szkoły, gabinetem dyrektora., gabinetem lekarskim i dentystycznym, w tym roku oddano również do użytku budynek sali gimnastycznej.

1969 – szkoła otrzymała sztandar, ufundowany przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie.

1975 – powołanie Zespołu Szkół, w skład którego weszły szkoły dla pracujących i młodzieżowe liceum ogólnokształcące. 

1980 – 81 – „karnawał Solidarności” – w działalność związku zawodowego zaangażował się nauczyciel szkoły, Bogusław Dzido.

1991 – oficjalne oddanie do użytku nowego budynku szkoły z pracowniami przedmiotowymi a także    nowym sekretariatem, gabinetem dyrektora, salą widowiskową, gabinetem stomatologicznym, pokojem nauczycielskim i szatniami. 

1993 – Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w 75 rocznicę utworzenia szkoły. 

1998 – Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w 80 rocznicę utworzenia szkoły. 

1999 – rozpoczęcie współpracy międzynarodowej ze szkołami niemieckimi

2002 – wspólne wykonanie w Łukowie „Stworzenia świata” Josepha Haydna przez Chór „Lutnia”, Chóru Rudolf Steiner Schule z Wuppertalu oraz 60-osobową Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej.  Poprzednio utwór wykonano w Niemczech w 2000 r.

2003 –• Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w 85 rocznicę utworzenia szkoły, przekazanie nowego sztandaru. 

2004 – wspólne polsko – niemieckie wykonanie w Łukowie utworu „Carmina Burana” Carla Orffa.

2005 – uroczyste obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej powiązane z oddaniem nowej hali sportowej

2007 – Licealiada – przedsięwzięcie zorganizowane dla szkół powiatu łukowskiego. W tym roku odbył się kolejny polsko – niemiecki koncert, wykonano Requiem d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta.

2008 – Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w 90 rocznicę utworzenia szkoły, wydanie publikacji „Alma Mater Lukoviensis. Z dziejów Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie (1918 – 2008)”.

2009 – wizyta trzystuosobowej grupy Niemców, wspólne wykonanie „Niemieckiego Requiem” Johannesa Brahmsa.

2011 – wizyta Niemców w Łukowie, wspólne wykonanie Mszy koronacyjnej C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta.

2012 – oddanie do użytku nowego budynku dydaktycznego, Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w I LO.

2013 – wizyta Niemców w Łukowie, wspólne wykonanie „Stworzenia świata” Josepha Haydna.

 

DYREKTORZY SZKOŁY:

Bronisław Przedpełski 1918 – 1931

Kazimierz Kieruczenko 1931 – 1932

Józef Zennermann 1932 – 1934

Piotr Krechowicz 1934 – 1939

Bronisława Junkielesówna 1944 – 1945

Edward Semil 1945

Piotr Krechowicz 1945 – 1950

Janina Tryboń 1950 – 1972

Józef Hawryluk 1972 – 1987

Ziemowit Dulny 1987 – 1992

Krzysztof Futera 1992 – 1997

Stanisław Trwoga 1997 – 2007

Grzegorz Rzymowski – od 2007