Bez kategorii

Historyczna gra miejska

„Jeden, Osiem, Sześć, Trzy!”

 

 „Jeden, Osiem, Sześć, Trzy!” – to hasło brzmi jak tajemniczy kod. Dlatego, by zachęcić młodych do zgłębiania dziejów swojej ojczyzny. Zestaw cyfr odwołuje się bowiem do roku wybuchu Powstania Styczniowego i jest hasłem gry miejskiej. W nieszablonowy, daleki od nudnego wykładu sposób przekazać wiedzę historyczną chciała Komenda Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej, 55 Łukowska Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. ks. Stanisława Brzóski oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Sztab organizatorów przygotował w dn. 20 września 2013 r. wiele ciekawych zadań, nawiązujących do wydarzeń sprzed stu pięćdziesięciu lat.

 

 

Szlak gry „Jeden, Osiem, Sześć, Trzy!” wiódł do miejsc związanych z Powstaniem Styczniowym w Łukowie, m. in. pomnika zbudowanego z inicjatywy społeczności ówczesnego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie w 1926 r., tablicy poświęconej księdzu Brzósce na kościele pw. Przemienienia Pańskiego ufundowanej przez harcerki w 1922 r. czy grobów żołnierzy z tamtego okresu na cmentarzu św. Rocha. Na każdym punkcie czekały na uczestników wyzwania, które nie tylko sprawdzały wiedzę historyczną, ale również uczyły o nowych faktach, inspirowały do współpracy i kreatywności. Szczególnie wspominano dwóch łukowian biorących udział w walkach powstańczych: ks. Stanisława Brzóskę i jego adiutanta, Franciszka Wilczyńskiego. W emocjonującej rywalizacji zwyciężył patrol w składzie: Anita Borkowska, Martyna Piskorz, Roberta Zając, Alicja Zawiślańska. Drugie miejsce zajął patrol w składzie: Weronika Bierkat, Katarzyna Janiuk, Natalia Łukasiewicz, Łukasz Włodarczyk, a trzecie – patrol w składzie: Katarzyna Atkonis, Anna Kiryła, Klaudia Osial, Klaudia Prokop.

 

Rocznica stała się inspiracją do wielu działań wychowawczych kształtujących patriotyzm młodzieży.