Bez kategorii

Humaniści w lesie...

„BYĆ GENIALNYM JAK LEONARDO DA VINCI”

 

 

Nasza szkoła szczególnie wspiera młodzież o zainteresowaniach humanistycznych. W dn. 20 – 22 listopada 2015 r. w Leśniczówce „Nad Sarenką” we Franopolu nieopodal Sarnak zorganizowane zostały warsztaty „Być genialnym jak Leonardo da Vinci”. Wzięli w nich udział uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie (przede wszystkim z klas o rozszerzonym programie historii i wiedzy o społeczeństwie – I a, II a, II e) oraz harcerze z Łukowa, Białej Podlaskiej, Radzynia Podlaskiego.

 

 

Uczestnicy pracowali podczas zajęć, zainspirowanych metodą, którą stworzył Michael J. Gelb na podstawie pism i życia wielkiego twórcy renesansu. Doskonalili rozmaite umiejętności interpersonalne. Kształtowali swoją wyobraźnię i myślenie logiczne. Przekonywali się, że warto uczyć się na błędach i wierzyć w siebie, a także że nie należy rezygnować z naturalnej, dziecięcej ciekawości świata. Rozmawiali o sile inteligencji emocjonalnej. Wszystkie zajęcia prowadzone były aktywnymi metodami – wiedzę i umiejętności młodzież zdobywała w grach, dyskusjach, ćwiczeniach dramowych. Realizacji programu sprzyjało pełne spokoju i uroku otoczenie w nadbużańskich lasach.

 

 

Warsztaty prowadził Michał Mojski, a organizacyjnie wyjazd wspierali Agnieszka Romańczyk, Patryk Sendel i Dominik Ziółkowski. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu „Humanista też człowiek!”, realizowanego przez Hufiec ZHP Łuków we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, a współfinansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK w programie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam”. W ciągu najbliższych miesięcy odbędą się gry i inne zajęcia, dotyczące historii, filozofii, politologii, socjologii. Zwieńczeniem ma stać się projekt na rzecz społeczności lokalnej, który młodzież samodzielnie stworzy i przeprowadzi.

 

Dzięki takim działaniom uczniowie „Kościuszki” mają szansę w twórczy sposób rozwijać swoje zainteresowania.