Bez kategorii

II Łukowski Festiwal Nauki i Sztuki

NAUKA JAK KRYSZTAŁ

 

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2014 Rokiem Krystalografii. Z tego powodu w dn. 14 -15 czerwca 2014 r. można było wziąć udział w bardzo inspirującym wydarzeniu. Chodzi o II Łukowski Festiwal Nauki i Sztuki.

 

 

Z pomysłem zorganizowania przedsięwzięcia wyszło Gimnazjum nr 2 w Łukowie. Duża jego część odbywała się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Obok naukowców z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach nie zabrakło naszych biologicznych i chemicznych sław, zarówno w osobach nauczycieli, jak i uczniów.

 

 

W części chemicznej Ilona Szewczak (II d) przygotowała wystąpienie „Ciekawe kryształy i ich zastosowania”. Opiekę merytoryczną nad uczennicą sprawowały panie: Agnieszka Rybka i Małgorzata Zielonka.

 

 

W części biologicznej zaprezentował się zespół w składzie: Dariusz Chojęta (II c), Maja Machnikowska (II d), Dagmara Gałach (II d), Klaudia Sowa (I c) i Marta Zaniewicz (I c). Przekazał on słuchaczom informacje na temat „Kryształy w układach żywych”. Uczniów przygotowały panie: Alicja Burdach i Zofia Nowak.

 

 

Udział w Festiwalu Nauki i Sztuki doskonale potwierdził wysoki poziom nauczania biologii i chemii w I LO.