Zamówienia Publiczne

Informacja o wyborze ofert 2013

Łuków, dnia 18.12.2012 r.

INFORMACJA
o wyborze ofert

    Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2013 roku :
1. Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie
Styczeń – grudzień  roku 2013

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Części zamówienia

Ceny brutto [zł]

2

Piekarnia Ciastkarnia Eugeniusz Onysk   21-400 Łuków ul. Międzyrzecka 18    

VI

13141,35

4

FHU NEKTARYNKA Piotr Sowiński

21-400 Łuków, ul. Wiśniowa 8

IX

8830,16

5

Przedsiębiorstwo Handlowe „Milo”         21-400 Łuków   al. Wojska Polskiego 61

II

III

49261,71

17259,49

6

GULIK Sp. z o.o.

21-400 Łuków, ul. Żelechowska 21b

 

I

IV

VII

VIII

19436,57

12138,32

17726,68

5301,59

8

F.H.U. „ MANGO” Andrzej Chwedoruk

21-400 Łuków ul.Warszawska 88d

V

13460,00

2. Odrzucono oferty firm :

  1. Hurtownia Art. Spożywczych SEZAM Zbigniew Zabielski, 21-400 Łuków, ul. Warszawska 88       .
  2. PH ALASKA, 21-400 Łuków, ul. Wojska Polskiego 63A
  3. Piekarnia PSS „Społem”, 21-400 Łuków ul.Piłsudskiego 6    
  4. ALMAX –Dystrybucja Sp z o o Panieńszczyzna, 21-002 Jastków                                  

Uzasadnienie:

                a) faktyczne – Wykonawcy zastrzegli sobie możliwość zmiany cen ,

                 b) prawne – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ – Art. 89, ust. 1, p.2 Ustawy,

 

                                                                     DYREKTOR

                                                                     I LO im. T. Kościuszki

                                                                             w Łukowie