Zamówienia Publiczne

Informacja o wyborze ofert

 

Łuków, dnia 17.12.2015 r.

INFORMACJA

o wyborze ofert

 

                  Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę, dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie
01 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 roku
:

WYBRANO DO REALIZACJI OFERTY ZGODNIE Z PONIŻSZYM ZESTAWIENIEM:

Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2016 roku

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Części zamówienia

Ceny brutto [zł]

1

Przedsiębiorstwo Handlowe „ Milo”    

Wojdakowski Robert i Joanna Sp.j.                 21-500 Biała Podlaska,

ul.Jana Pawła II 194  

I

22 091,16

2

FHU NEKTARYNKA Piotr Sowiński

21-400 Łuków, ul. Wiśniowa 8

V

IX

17 652,57

4 931,58

10

GULIK sp.z.o.o.

05-860 Płochocin, ul. Długa 2

VII

14 600,87

6

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców,

21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 6  

VI

13 277,25

11

MASARNIA UBOJNIA „ZEMAT”

Zdzisław Trościańczyk i S-ka

Spółka Jawna 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

II

41 067,08

4

„MIĘS-HURT” Spółka jawna    

Cz. Oleksiński, P. Wereszczyński

21-400 Łuków, ul. Warszawska 88

III

VIII

IV

25 976,36

7269,64

19 035,89

                                                                      

DYREKTOR
I LO im. T. Kościuszki
             w Łukowie