Zamówienia Publiczne

Informacja o wyborze ofert

Łuków, dnia 16.12.2011 r.
INFORMACJA
o wyborze ofert
 
Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 2012 roku :
1. Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:
 
Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie
2012 roku

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Części zamówienia

Ceny brutto [zł]

9

Przedsiębiorstwo Handlowe „Milo”
21-400 Łuków al. Wojska Polskiego 61

I

II

III

19006,36

58616,47

18121,42

5

PH ALASKA

21-400 Łuków, ul. Wojska Polskiego 63A

IV

21068,60

7

F.H.U. „ MANGO” Andrzej Chwedoruk

21-400 Łuków ul.Warszawska 88d

V

17117,00

8

Piekarnia Ciastkarnia Eugeniusz Onysk
21-400 Łuków ul. Międzyrzecka 18

VI

14695,50

3

FHU NEKTARYNKA Piotr Sowiński

21-400 Łuków, ul. Wiśniowa 8

VII

26697,58

 
2. Odrzucono oferty firm :
Hurtownia Art. Spożywczych SEZAM Zbigniew Zabielski, 21-400 Łuków, ul. Warszawska 88.
Zakład Mięsny Wierzejki Płudy 21, 21-404 Trzebieszów
Uzasadnienie:
a) faktyczne – Wykonawcy zastrzegli sobie możliwość zmiany cen ,
b) prawne – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ – Art. 89, ust. 1, p.2 Ustawy,
 
 
DYREKTOR
I LO im. T. Kościuszki
w Łukowie
Grzegorz Rzymowski