01.03.2023|Aktualności

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, święto ustanowione przez UNESCO w celu upamiętnienia poświęcenia pięciu studentów uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu w 1952 podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego, ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

W Polsce również prowadzone są kampanie mające na celu m.in. podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.

Internat I LO również aktywnie uczestniczy w uświadamianiu roli języka w kształtowaniu tożsamości narodowej. Z tej okazji zorganizowano dyktando, w którym uczniowie mogli spróbować swoich sił i sprawdzić swoje umiejętności, ale przede wszystkim dobrze się bawić.

Zwyciężczynią zmagań z językiem polskim została Monika Domańska z ZS3. Kolejne miejsca na podium zajęli Natalia Mućka I LO o Marcel Tratkiewicz I LO. Dla wszystkich uczestników zabawy przygotowane były słodkie upominki.

Wydarzenie przygotowała i przeprowadziła p. Sylwia Borkowska we współpracy z p. Sylwią Szczygielską.