Bez kategorii

Internetowy Konkurs Języka Niemieckiego

NAJLEPSI GERMANIŚCI

 

Dnia 14 marca 2014 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie odbył się  finał wojewódzki pierwszej edycji Internetowego Konkursu Języka Niemieckiego pod patronatem Zarządu Powiatu w Łukowie. W zawodach wzięło udział 23 uczniów z 7 szkół średnich województwa lubelskiego i jednej szkoły średniej z Siedlec, wyłonionych w eliminacjach, w których uczestniczyły 144 osoby. Finaliści konkursu musieli wykazać się nie tylko wiedzą językową, ale również dużą sprawnością w posługiwaniu się internetem, ponieważ zadania rozwiązywali on-line na platformie e-learningowej udostępnionej przez wydawnictwo LektorKlett.  Poziom prezentowanych przez młodzież umiejętności w rozwiązywaniu zadań był bardzo wysoki i wyrównany.

 

 

 

Ostatecznie w wyniku dogrywki ustalono laureatów, którymi zostali następujący uczniowie:

  • I miejsce –  Alicja Orlikowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim (opieka merytoryczna: p. Ewa Grodzka);
  • II miejsce – Marta Wolanin z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie (opieka merytoryczna p. Dorota Kacperczyk);
  • III miejsce – Anna Dynek  z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie (opieka merytoryczna p. Mirosław Sójka).

 

 

Wszyscy finaliści i ich opiekunowie zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami, natomiast zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Zarząd  Powiatu w Łukowie oraz firmę Pawtrans Holding z Warszawy.   Wyróżnienia wręczali:  Wicestarosta Łukowski, Krzysztof Tymoszuk,  dyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie, Krzysztof Konstanty oraz dyrektor I LO, Grzegorz Rzymowski.

 

 

Rywalizacji towarzyszyła część artystyczna, w czasie której swoje umiejętności językowe zaprezentowali uczniowie „Kościuszki”.

 

 

Ze względu na duże zainteresowanie uczniów szkół średnich województwa lubelskiego udziałem w tego rodzaju konkursie z wykorzystaniem nowych technologii planowane jest zorganizowanie w przyszłym roku szkolnym drugiej edycji Internetowego Konkursu Języka Niemieckiego.

 

Warto również dodać, że młodzież I LO ma szerokie możliwości doskonalenia mowy Goethego, wynikające z wieloletniej współpracy międzynarodowej. Co roku spotykają się z partnerami z Hiberniaschule w Herne, aby wspólnie realizować ambitne projekty muzyczne. Polegają one nie tylko na wykonywaniu arcydzieł na chór, na przykład „Mszy Koronacyjnej C-dur” Mozarta czy „Stworzenia świata” Josepha Haydna, ale stają się przestrzenią do wzajemnych kontaktów młodych Polaków i Niemców.

 

Jak widać, nauczanie języka naszych zachodnich sąsiadów zajmuje w „Kościuszce” poczesne miejsce.

 

Źródło ilustracji: http://commons.wikimedia.org – licencja Creative Commons, zdjęcia z archiwum I LO.