Bez kategorii

Kolejny sukces w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej!

 

ZUZANNA SAŁAMACHA I KACPER ORZEŁ LAUREATAMI!

 

 

22 kwietnia 2017r. uczniowie  klas o profilu biologiczno- chemicznym Zuzanna Sałamacha kl. IIIc, Kacper Orzeł kl.IIId, Katarzyna Nowicka kl. IIc wzięli udział w okręgowym etapie XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej  przeprowadzonej w Lublinie.

 

W eliminacjach udział wzięło 91 uczniów z 68 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego. Uczniowie walczyli zarówno o możliwość startu w eliminacjach centralnych (najlepsze 7 osób), jak i o przywileje przyznane przez ponad 60 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów oraz o cenne i atrakcyjne nagrody.  Żeby zasłużyć na laury uczestnicy musieli wykazać się znajomością treści programowych z biologii, geografii, chemii i fizyki oraz zagadnień z zakresu: ekologii klasycznej, wód i ich ochrony, gleb i ich ochrony, gospodarki rolnej i leśnej, żywności i zdrowia, ochrony przyrody, powietrza i jego ochrony, odpadów, rekultywacji, promieniowania, hałasu oraz zagadnień prawnych i gospodarczych związanych z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych, telewizyjnych.

W pierwszej kolejności przeprowadzona została część pisemna, złożona z 50 pytań testowych, po której najlepsza dwunastka została zakwalifikowana do eliminacji ustnych ( Kacper Orzeł zajął I miejsce). Polegały one na udzieleniu, w obecności publiczności, odpowiedzi na sześć pytań problemowych. Łączna punktacja z testu i pytań ustnych pozwoliła wyłonić 7 laureatów uprawnionych do reprezentowania Lubelszczyzny  na etapie centralnym, który odbędzie się w dniach 2 – 4 czerwca br. w Olsztynie.
Z przyjemnością informujemy, że wszyscy uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik- awansując do drugiego, ustnego etapu tej olimpiady.
Ostatecznie zwycięzcą olimpiady została Zuzanna Sałamacha, która bardzo dobrze odpowiadała w części ustnej.
Kacper Orzeł zajął IV miejsce ( zajmował I miejsce po teście pisemnym).
W/w uczniowie zakwalifikowali się do etapu centralnego.
Laureaci: Zuzanna Sałamacha, opiekun  Pani Zofia Nowak.
              Kacper Orzeł, opiekun Pani Alicja Burdach
 
Laureatom życzymy powodzenia w eliminacjach na szczeblu krajowym.

 Na zdjęciu od lewej strony : Zuzanna, Kasia, Kacper