Bez kategorii

"Kościuszko" krajowym liderem w nauczaniu języka rosyjskiego!

MOSKWA – ŁUKÓW 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie znajduje się wśród najlepszych szkół nauczających języka rosyjskiego w Polsce. Ze względu na wysokie wyniki matury, realizowane projekty, współpracę międzynarodową ze Szkołą Średnią nr 18 w Brześciu w zeszłym roku zostało docenione w prestiżowym konkursie na szczeblu krajowym. Również dlatego w dn. 17 lutego 2012 r. w placówce zostało zorganizowane IV seminarium językowo – metodyczne dla nauczycieli – rusycystów pt. „Innowacyjne nauczanie języka rosyjskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach”, pokazujące dobre praktyki edukacyjne.

 

Na zaproszenie dyrektora Grzegorza Rzymowskiego, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Warszawie, fundacji „Russkij mir” do „Kościuszki” przybyło ponad pięćdziesięciu gości z województwa lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego. W grupie znaleźli się pedagodzy i dyrektorzy z pozostałych trzech szkół wyróżnionych w zeszłorocznym konkursie.

 

 

Zgromadzonych powitał dyrektor Grzegorz Rzymowski oraz Naczelnik Wydziału Oświatowo – Społecznego Starostwa Powiatowego w Łukowie, Krzysztof Konstanty. Na scenie wystąpiły trzy zespoły uczniowskie – finaliści szkolnego festiwalu piosenki rosyjskojęzycznej. Swoje publikacje zaprezentowało Wydawnictwo Szkolne PWN.

 

 

W głównej części seminarium wykłady wygłosili prof. Ludmiła Szypielewicz z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Wiaczesław Biełousow z Moskwy. Dotyczyły one wykorzystania na lekcjach metod aktywizujących, gazet lub czasopism oraz multimediów. Zostały omówione także przemiany współczesnego języka rosyjskiego. Nauczyciele uczestniczący w seminarium otrzymali certyfikaty Instytutu im. Aleksandra Puszkina w Moskwie. Koordynatorką projektu była Anna Sójka.

 

 

Miłym akcentem uroczystości okazało się przyznanie I Liceum Ogólnokształcącemu im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie tytułu „Szkoły – Lidera” w nauczaniu języka rosyjskiego. To duże wyróżnienie dla naszej placówki.