Bez kategorii

Kurs na wychowawcę wypoczynku

ZABAWA I NAUKA

 

W długi weekend – w dn. 5 – 7 czerwca 2015 r. na korytarzach i w okolicach szkoły można było spotkać sporą grupkę maturzystów, która uczestniczyła w ciekawych zawodach i nietypowych zabawach. Ale nie chodziło tu jedynie o prostą rozrywkę. Absolwenci bowiem zdobywali nowe umiejętności i kwalifikacje.

 

 

Specjalnie dla nich Hufiec ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie zorganizowali kurs na wychowawcę wypoczynku, który pozwalał na zdobycie uprawnień do opiekowania się dziećmi podczas kolonii i obozów. Uczestnicy mogli poznać przepisy związane z organizacją wyjazdów, a także w praktyce przećwiczyć różne formy zajęć: gry, zabawy, zajęcia techniczne, zajęcia sportowe, prace społecznie użyteczne i inne. Pomysłodawcom szkolenia przyświecało założenie, aby uczyć przez działanie, odwołując się do dorobku metody harcerskiej.

 

 

W kadrze kursu znaleźli się: Michał Mojski – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii w I LO, instruktor ZHP w stopniu podharcmistrza, wielokrotny organizator różnych form wypoczynku, Paweł Tymosz – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w I LO, Anna Zabielska – nauczycielka i instruktorka ZHP w stopniu podharcmistrzyni z Radzynia Podlaskiego, Sylwia Kryńska – nauczycielka i drużynowa ZHP z Krynki. Przekazywali oni wiedzę dotyczącą animacji grupy, psychologii rozwojowej, metod wychowawczych, turystyki i krajoznawstwa, pierwszej pomocy.

 

 

Kurs na wychowawcę wypoczynku został zorganizowany za zgodą Lubelskiego Kuratora Oświaty. Dla absolwentów klas humanistycznych I LO (przede wszystkim z klasy III a) i harcerzy był zupełnie bezpłatny, a dał im kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, dzięki którym mogą znaleźć zatrudnienie.

 

 

 

Zdjęcia: obóz Hufca ZHP Łuków w Świętouściu na wyspie Wolin (2014)