Bez kategorii

Laureat ogólnopolskiego konkursu historycznego

 

MICHAŁ MOJSKI – TWÓRCZY NAUCZYCIEL 

 

Niedawno został podsumowany ogólnopolski konkurs historyczny „70 lat po Obławie Augustowskiej”. Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej postanowiło w ten sposób uczcić największą zbrodnię na Polakach po II wojnie światowej. Do dzisiaj nie są znane losy i miejsce pochówku około 600 osób aresztowanych przez Sowietów w lipcu 1945 r. na północno – wschodnich ziemiach obecnej Polski.Konkurs polegał na napisaniu scenariusza zajęć edukacyjnych na podstawie publikacji naukowych, relacji źródłowych i innych materiałów.

Tytuł laureata otrzymał Michał Mojski – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, który opracował grę „Na tropie zagadek Obławy Augustowskiej”. Wręczenie nagród miało miejsce na terenie klasztoru w Wigrach w dn. 10 października 2015 r. Główną nagrodą stał się udział w objazdowym konwersatorium naukowym po Suwalszczyźnie i Wileńszczyźnie.

Wcześniej uznanie jurorów uzyskały autorskie programy nauczania wiedzy o społeczeństwie: na poziomie podstawowym – „WOS, czyli Wolność, Odpowiedzialność, Sprawiedliwość” (I miejsce w Polsce)oraz na poziomie rozszerzonym – „Civis sum! Jestem obywatelem!” (II miejsce w Polsce), wdrożony obecnie w I LO w Łukowie. Pedagog zajął również II miejsce w kraju w konkursie na scenariusz lekcji o zrównoważonym rozwoju, organizowanym przez Ministerstwo Środowiska pod hasłem „Lekcja zmieniania świata”.

Realizuje również innowację pedagogiczną z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym – „Aktywny i twórczy obywatel – edukacja medialna, prawna i obywatelska”, zatwierdzoną przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Koordynuje wiele projektów historycznych, kulturalnych i społecznych. Jako reprezentant Polski uczestniczył w międzynarodowych warsztatach w Estonii i Islandii. Jest instruktorem ZHP, zastępcą komendanta Hufca ZHP Łuków ds. programu i pracy z kadrą.