Bez kategorii

Maraton Pisania Listów 2015

W OBRONIE PRZEŚLADOWANYCH

 

 

 

 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie po raz kolejny w dn. 11 grudnia 2015 r. młodzież wraz z nauczycielami zorganizowała Maraton Pisania Listów Amnesty International.

 

 

Akcja polega na upominaniu się o los osób, których prawa człowieka są łamane. Uczestnicy pisali listy w obronie między innymi kilkunastoletnich dziewcząt zmuszanych w Burkina Faso do małżeństw, torturowanego i więzionego od 1999 roku dziennikarza, Muhammada Bekzhanowa z Uzbekistanu, czy skazanego na śmierć siedemnastolatka, Samana Naseema z Iranu. Wzywali władze państw do podjęcia właściwych kroków prawnych, zwolnienia skazanych, zagwarantowania sprawiedliwego procesu przed niezawisłym i niezależnym sądem, który jest fundamentem demokracji. Dotychczas młodzież napisała 259 listów.

 

 

O tym, że takie apele odnoszą skutek, świadczą losy osób z zeszłorocznego Maratonu. Moses Akatugba z Nigerii, niesłusznie skazany na śmierć, został zwolniony z więzienia dzięki tysiącom listów, które wpłynęły w jego sprawie. Podkreśla dzisiaj: „Dziękuję aktywistom Amnesty za wielkie wsparcie…Jesteście moimi bohaterami.”

 

 

 

Przedsięwzięcie w I LO organizowali uczniowie klas z rozszerzonym programem wiedzy o społeczeństwie. Pod kierunkiem zespołu swoich nauczycieli: Anny Kozioł, Anny Niewęgłowskiej, Michała Mojskiego w praktyce zdobywali wiedzę na temat praw człowieka. W działania włączyli się także harcerze z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej.

 

 

 

Miejmy nadzieję, że niebawem znowu usłyszymy dobrą wieść o kolejnym uwolnionym więźniu sumienia. Niekiedy wystarczy kilkuzdaniowy list, aby zmienić czyjeś życie…