Bez kategorii

Masz głos, masz wybór

PRAWYBORY W „KOŚCIUSZCE”

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, jak przy okazji każdych wyborów, przygotowało przedsięwzięcia zachęcające do głosowania. Celem podejmowanych działań miało być skłonienie młodzieży do angażowania się w życie samorządu terytorialnego i ukazanie, że takie postawy aktywności społecznej sprzyjają budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

 

W dn. 13 listopada 2014 r. uczniowie klas z rozszerzonym programem wiedzy o społeczeństwie: I e, II a i II e przeprowadzili dla swoich kolegów i koleżanek wybory na urząd burmistrza Łukowa oraz do rady powiatu. Każdy zainteresowany mógł wyrazić swoje preferencje polityczne, oddając głos w stworzonym na szkolnym korytarzu lokalu.

 

Wyniki prezentują wykresy:

 

Wybory burmistrza Łukowa

 

Wybory do rady powiatu

 

Oprócz tego dzięki włączeniu się w projekt „Masz głos, masz wybór”, koordynowany przez Fundację im. Stefana Batorego”, w szkole pojawiły się plakaty i ulotki zachęcające do głosowania. Odbyły się również specjalne zajęcia, informujące uczniów o kompetencjach poszczególnych organów samorządu terytorialnego, podczas których młodzież analizowała także spoty, plakaty, hasła oraz dyskutowała o bolączkach „małych ojczyzn”.

 

 Ulotka akcji „Masz głos, masz wybór”

 

Akcja obywatelska została przygotowana pod opieką nauczycieli wiedzy o społeczeństwie: Anny Kozioł i Michała Mojskiego. Miała wyłącznie cele edukacyjne, nie stanowiła agitacji wyborczej za żadnym kandydatem lub komitetem.