Pedagog/Psycholog

Materiał dla uczniów

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do korzystania z konsultacji , wsparcia pedagogicznego i psychologicznego .

Możesz skontaktować się z nami, jeśli:

 • masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
 • masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen lub systematycznym uczęszczaniem do szkoły,
 • masz problem natury zdrowotnej,
 • masz problemy rodzinne,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób,
 • masz problem z wyborem zawodu lub dalszej drogi kształcenia.

Ale również, gdy:

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • masz ciekawe pomysły, o których chcesz komuś powiedzieć,
 • chciałbyś po prostu z kimś porozmawiać…

Gwarantujemy ci szczerą, dyskretną rozmowę i profesjonalną pomoc.

Przesyłamy link do Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej, utworzonej w ramach programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki https://pwpp.uksw.edu.pl/

Głównym celem programu jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19, poprzez przeprowadzenie badań naukowych, mających na celu pogłębioną diagnozę i wzmocnienie dobrostanu psychicznego uczestników procesu kształcenia na poziomie szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego.

Program skierowany jest do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów).