Bez kategorii

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

 

10 GRUDNIA

 NIENAWIŚĆ? JESTEM PRZECIW!

 

 

„Uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata”. Tak głosi Preambuła Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Często nie zdajemy sobie sprawy, że prawa te są łamane codziennie.

 

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym do projektu organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej- NIENAWIŚĆ. JESTEM PRZECIW! Projekt skupia 200 szkół w Polsce. Jego celem jest walka z objawami krzywdzenia, poniżania, dyskryminowania. Wiemy, że z mową nienawiści należy walczyć, a tych, którzy jej używają, upominać. Mowa nienawiści opiera się  na postawach rasistowskich i negatywnych stereotypach. Niestety, zawsze poprzedza lub towarzyszy masowym naruszeniom praw człowieka. Często również wyobcowuje, marginalizuje i niszczy godność osobistą ludzi narażonych na ataki. Znamy ją z sytuacji codziennych, ale także z Internetu, gdy narusza prawo do życia prywatnego.
Chcemy, żeby nasza szkoła była miejscem wolnym od nienawiści. Nie zgadzamy się na upokorzenia i uprzedzenia, mówimy stop agresji słownej i fizycznej, nie godzimy się na dyskryminację i krzywdzące stereotypy. Nie zachęcamy do patriotyzmu, który jest rozumiany jako rasizm. Nie dopuszczamy łamania podstawowych zasad szacunku i poszanowania godności. Zachęcamy do merytorycznej dyskusji, wolnej od agresji i potrzeby dominacji. Bądźmy przewidujący-nie tylko, gdy problem staje się realny, ale także na poziomie podstaw. Tolerujmy, szanujmy, akceptujmy.  Na pewno warto… Nienawiść? Jestem przeciw!