Bez kategorii

Młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego

MŁODZI GŁOSUJĄ 2014 – ODSŁONA PIERWSZA

 

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybierają swoich przedstawicieli, którzy przez pięć lat decydują o kształcie instytucji i unijnego prawa. Wiedza młodych o tym organie wydaje się wciąż niewystarczająca, stąd potrzeba jej upowszechniania. Temu właśnie celowi oraz promowaniu aktywności obywatelskiej miał służyć udział I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”.

 

 

 

W dn. 22 maja 2014 r. można było wrzucić do urny w przygotowanym lokalu kartkę z krzyżykiem przy nazwie popieranego komitetu. Młodzieżowe eurowybory, które koordynowały: klasa I e o rozszerzeniu geografia – wiedza o społeczeństwie – język obcy oraz klasa II a o rozszerzeniu historia – wiedza o społeczeństwie, dały licealistom możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla kraju sprawach. Szczególnie skorzystały z takiej sposobności klasy: I a, I e, I f, II a, II b, II h, w których frekwencja okazała się największa. Ostateczne wyniki elekcji przedstawia wykres:

 

 

W „Kościuszce” zorganizowane zostały także specjalne lekcje wiedzy o społeczeństwie, dotyczące Parlamentu Europejskiego. Prowadzona była akcja plakatowa zachęcająca do udziału wyborach. Promowano stronę www.latarnikwyborczy.pl, która pozwala na określenie swoich preferencji partyjnych.

 

 

Cały projekt „Młodzi głosują”, który ma charakter edukacyjny i nie ma agituje za którymkolwiek z kandydatów czy komitetów, okazał się bardzo ważną lekcją obywatelskiego zaangażowania. Uczniowie I LO uczestniczą w przedsięwzięciu od wielu lat pod opieką Anny Kozioł i Michała Mojskiego. Już na jesieni młodzieżowe wybory samorządowe.