Bez kategorii

Najlepsi czytelnicy 2013

Skwarek Edyta, 1c             41
Kajka Sylwia, 2F                 38
Nieroda Anna,  2G              38
Celińska Joanna, 2I           38
Mikołajczuk Milena, 2G      35
Skwarek Izabela, 1b          35
Gągała Kinga, 1a                31
Rola Małgorzata, 1g           31
Brzozowski Tomasz,  2G   31
Krasuska Aleksandra,  2D 31