Bez kategorii

Najlepsi maturzyści z "Kościuszki"

 NAJWYŻSZE WYNIKI

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Łukowie może pochwalić się świetnymi wynikami egzaminów maturalnych, które pozwalają absolwentom szkoły na podjęcie studiów na wymarzonych kierunkach. Tak było również i w tym roku.

 

 

Do rozwiązywania arkuszy przystąpiło aż 282 abiturientów, którzy uczyli się w dziewięciu klasach. Odsetek sukcesów wyniósł 96,5 %, co oznacza, że prawie każdy sprostał wyzwaniu i maturę zdał. To znacznie lepiej niż średnia w powiecie łukowskim, która podobnie jak w całej Polsce wyniosła 80%.

 

 

Na szczególną uwagę zasługują przedmioty, w których „Kościuszko” okazał się najlepszy w najbliższej okolicy. Warto wymienić kilka przykładów. Jeżeli chodzi o dyscypliny przyrodnicze, zdecydowanie tryumfowali maturzyści z geografii, osiągając średni rezultat 59% (o 9 punktów procentowych więcej niż kolejna szkoła). Wśród przedmiotów humanistycznych uczniowie zdający rozszerzony egzamin z języka polskiego uzyskali średnio 63% (o 15 punktów procentowych więcej niż kolejna szkoła), zdający historię – 62% (o 7 punktów procentowych więcej niż kolejna szkoła), a zdający wiedzę o społeczeństwie – 39% (o 10 punktów procentowych więcej niż kolejna szkoła). Również ci, którzy wybrali język rosyjski na poziomie rozszerzonym,  mogą pochwalić się dobrym wynikiem – 71% (o 10 punktów procentowych więcej niż kolejna szkoła).

 

 

Cieszą także sukcesy indywidualne. Spora grupa uczniów znalazła się w grupie 4% najlepszych maturzystów w Polsce (tzw. 9 stanin) lub bardzo blisko tego progu. Należałoby przytoczyć wyniki na poziomie rozszerzonym, który decyduje o przyjęciu na renomowane uczelnie. Z języka polskiego Magdalena Żentała (III a – rozszerzenie historia – wiedza o społeczeństwie) osiągnęła 93%. Jeśli chodzi o język angielski, warto wymienić Martę Korpisz (III e – rozszerzenie geografia – wiedza o społeczeństwie – język obcy) – 100%, Annę Ociesę (III i – rozszerzenie matematyka – geografia – język angielski)- 98%, Annę Bajkowską (III f – rozszerzenie matematyka – fizyka – informatyka) – 96%, Katarzynę Juchnikowską (III b – rozszerzenie język polski – historia – język angielski) – 96%. Z języka rosyjskiego Ilona Szewczak (III c – rozszerzenie biologia – chemia) jako finalistka olimpiady otrzymała 100%. W matematyce dominowali uczniowie z klasy III g o rozszerzeniu matematyka-fizyka: Weronika Mućka – 98%, Paweł Kowalik – 94% , Tomasz Jagielski – 92%. Wśród biologów najlepsza okazała się ponownie Ilona Szewczak (III c – rozszerzenie biologia – chemia) z wynikiem 88%. Mistrzowie chemii to także absolwenci klas biologiczno-chemicznych: Dariusz Chojęta (III c) – 97%, Paulina Deleszkiewicz (III c), Emil Gajownik (III d) – 95%, Joanna Nowosielska (III c) – 95%. Z fizyki Weronika Mućka (III g – rozszerzenie matematyka-fizyka) otrzymała 78%. Aż dziewiątka świetnych maturzystów z geografii opuściła progi „Kościuszki” – to uczniowie klasy III i o rozszerzeniu matematyka – geografia – język angielski: Dominik Bielecki – 92%, Karolina Grom – 88%, Kamil Wierzbicki – 88%, Damian Mikołajczuk – 88%, Agnieszka Mućka – 87%, Izabela Łączek – 85%, Weronika Ośkiewicz – 85%, Natalia Kot – 83% oraz uczennica klasy III h o rozszerzeniu matematyka – geografia: Edyta Jarzębska – 78%. Najlepiej przygotowanym historykiem okazał się Przemysław Rola (III a – rozszerzenie historia – wiedza o społeczeństwie) – 84%. Z tej samej klasy III a o rozszerzeniu historia – wiedza o społeczeństwie pochodzą ci, którzy bardzo dobrze przyswoili wiadomości z wiedzy o społeczeństwie: znów Przemysław Rola – 78%, Klaudia Zarzycka – 73%, Jakub Wiatr – 72%, Łukasz Ositek – 70%, Bartłomiej Adamowicz – 70%. Do nich dołączyła Beata Jeż (III e – rozszerzenie geografia – wiedza o społeczeństwie – język obcy) z wynikiem 77%. Z filozofii olimpijka, Anita Burdach (III b – rozszerzenie język polski – historia – język angielski) otrzymała 100%.

 

 

Przedmiot
Próg 9. staninu

Imię i nazwisko

Klasa

Wynik

Skala staninowa

J.polski – 94%

Magdalena Żentała

3A

93%

8

J.angielski – 95%

Marta Korpisz

3E

100%

9

Anna Ociesa

3I

98%

9

Alicja Bajkowska

3F

96%

9

Katarzyna Juchnikowska

3B

96%

9

J. rosyjski – 99%

Ilona Szewczak

3D

100%

9

Matematyka – 87%

Weronika Mućka

3G

98%

9

Paweł Kowalik

3G

94%

9

Tomasz Jagielski

3G

92%

9

Biologia – 86%

Ilona Szewczak

3D

88%

9

Chemia – 94%

Dariusz Chojęta

3C

97%

9

Emil Gajownik

3D

95%

9

Joanna Nowosielska

3D

95%

9

Paulina Deleszkiewicz

3C

97%

9

Fizyka – 84%

Weronika Mućka

3G

78%

8

Geografia – 78%

Edyta Jarzębska

3H

78%

9

Dominik Bielecki

3I

92%

9

Karolina Grom

3I

88%

9

Natalia Kot

3I

83%

9

Izabela Łączek

3I

85%

9

Damian Mikołajczuk

3I

88%

9

Agnieszka Mućka

3I

87%

9

Weronika Ośkiewicz

3I

85%

9

Kamil Wierzbicki

3I

88%

9

Historia – 83%

Przemysław Rola

3A

84%

9

WOS – 68%

Łukasz Ositek

3A

70%

9

Bartłomiej Adamowicz

3A

70% 9

Jakub Wiatr

3A

72%

9

Przemysław Rola

3A

78%

9

Klaudia Zarzycka

3A

73%

9

Beata Jeż

3E

77%

9

Filozofia – 77%

Anita Burdach

3B

100%

9

 

Należy zauważyć, że zaprezentowano tzw. „surowe dane”. Przy ich porównywaniu należy wziąć pod uwagę wiedzę i umiejętności uczniów przy przyjęciu do szkoły czy ilość zdających. Wyniki liczbowe z poszczególnych przedmiotów są nieporównywalne między sobą, gdyż zależą od trudności egzaminu (np. co innego oznacza wynik 68% z wiedzy o społeczeństwie, a co innego z chemii).

 

 

Niemniej jednak tak wysokie rezultaty egzaminy maturalnego w „Kościuszce” cieszą, dając młodym szansę na zdobycie wyższego wykształcenia na dobrym poziomie.