Bez kategorii

Narodowy Dzień Pamięci " Żołnierzy Wyklętych"

Bohaterom cześć i chwała!

 

1 marca 2013 r. w całym kraju obchodzono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. „Żołnierze Wyklęci” to nazwa przypisana bohaterom podziemia niepodległościowego, którzy walczyli o wolną Polskę po zakończeniu II wojny światowej z sowieckim okupantem i jego polskimi współpracownikami.

 

W naszej szkole z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego również uczczono pamięć tych wspaniałych ludzi. Na korytarzach pojawiły się plakaty, dzięki którym można było poznać bliżej sylwetki niektórych „ Wyklętych”.

 

W niektórych klasach na zajęciach historii i wos-u, a także lekcjach wychowawczych, nauczyciele przeprowadzili pogadanki dotyczące Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Ponadto, w repertuarze radiowęzła znalazło się wiele utworów muzycznych, nawiązujących do tematyki obchodzonego święta.

 

Akcja miała na celu propagowanie świadomości obywatelskiej wśród młodych ludzi, a przede wszystkim pobudzenie ukrytego w każdym z nas patriotyzmu.

Samorząd Uczniowski
wraz z Opiekunkami