Bez kategorii

Niecodzienna lekcja historii w „Kościuszce”

 

 

KU CZCI KPT. INŻ. TADEUSZA ŚWIDERSKIEGO

 

Trudno zaprzeczyć, że znajomość historii stanowi podstawę w kształtowaniu tożsamości narodowej młodych ludzi. Szkoła ma do spełnienia ważną rolę wychowawczą i nie powinna się ona ograniczać jedynie do lekcji przy tablicy. W dn. 25 kwietnia 2014 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie odbyła się niezwykła uroczystość, która uczyła szacunku do ojczystych dziejów.

 

Przedsięwzięcie wiązało się ściśle z postacią kapitana inżyniera Tadeusza Świderskiego. Urodził się on w 1925 r. w Czerśli w powiecie łukowskim. W czasie II wojny światowej służył najpierw w Narodowych Siłach Zbrojnych, a po akcji scaleniowej – w Armii Krajowej. Został aresztowany przez NKWD, cudem uwolniony zdał maturę w „Kościuszce” na podsumowanie edukacji na tajnych kompletach. Potem szukał szczęścia z dala od Łukowa. Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i przez lata pracował jako inżynier – elektryk. Wielokrotnie przyjeżdżał z Katowic do Łukowa, spotykał się z młodzieżą w I LO. Był inicjatorem nadania placówce medalu „Pro Memoria” za upamiętnianie wydarzeń związanych z II wojną światową. Zmarł w 2012 r. na Śląsku. Jego ostatnią wolą było podarowanie orderów i odznaczeń „Kościuszce”. Wśród nich znalazł się Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

 

Stało się to właśnie 25 kwietnia 2014 r., kiedy do szkoły przybyli synowie Tadeusza Świderskiego, Krzysztof i Maciej Świderscy. Podczas wzruszającej ceremonii przekazali cenne rodzinne pamiątki społeczności I LO w Łukowie. Padły wówczas następujące słowa:

 

„My, dzieci świętej pamięci Tadeusza Świderskiego przekazujemy na ręce Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, mgr Grzegorza Rzymowskiego Odznaczenia Państwowe, Wojskowe i Resortowe Naszego Ojca z głęboką wiarą i nadzieją, że będą one zawsze zaświadczać o Jego głębokim patriotyzmie i pokazywać, że najświętsze słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna były dla Niego najwyższymi wartościami, którymi się zawsze w życiu kierował. Wierzymy, że zawsze trwać będzie pamięć zawarta w słowach wiersza:

 

»Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz,

Pieśń Cię weźmie, legenda przechowa.

Wichrem chwały w historię popłyniesz,

Armio Krajowa«”

 

 

Towarzyszyły aktowi przekazania przemówienia dyrektora, Grzegorza Rzymowskiego, Wicestarosty Łukowskiego, Krzysztofa Tymoszuka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łukowskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Burmistrza Łukowa, Dariusza Szustka. W uroczystości uczestniczyli również kombatanci z łukowskich struktur Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Referat dotyczący życia Tadeusza Świderskiego wygłosił Michał Mojski. Oprawę i prowadzenie uroczystości zapewnił Samorząd Uczniowski pod opieką Anny Niewęgłowskiej i Sylwii Szczygielskiej. Konferansjerami byli Aleksandra Zakrzewska (II d) i Krzysztof Lipiec (II i).  Grupa młodzieży z „Kościuszki”: Aleksandra Zakrzewska (II d), Monika Soćko (II d), Marta Sołtyszewska (II d), Łucja Kowalik (II d), Bartłomiej Zarzycki (I f) wzbogaciła ten dzień o piękne pieśni i wiersze patriotyczne. Przygotowania do całego przedsięwzięcia koordynował zespół nauczycieli historii w składzie: Anna Kozioł, Michał Mojski, Anna Niewęgłowska, Jolanta Walo.

 

kpt. inż. Tadeusz Świderski (1925 – 2012)

 

Ceremonia przekazania honorowych wyróżnień okazała się niecodzienną lekcją, bez wątpienia uświadamiającą młodzieży wartość służby Ojczyźnie.

 

 

Tablica z odznaczeniami wykonana przez Jarosława Oklińskiego i mianowanie
na stopień kapitana przekazane przez rodzinę Tadeusza Świderskiego