Bez kategorii

O prasie, radiu, internecie

WŁĄCZ SIĘ!

 

Nauka sztuki dziennikarstwa i zrozumienie świata środków masowego komunikowania to ważne cele, które w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie stawia przed sobą edukacja, zwłaszcza w klasach humanistycznych. W roku 2014/2015 po raz drugi szkoła zaangażowała się w projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej „Włącz się! Młodzi i media”.

 

W ramach projektu odbyło się wiele lekcji o tematyce medialnej, związanych z prowadzoną w szkole innowacją pedagogiczną „Aktywny i twórczy obywatel – edukacja medialna, prawna i obywatelska”. Zajęcia dotyczyły następujących zagadnień:

  • Media jako „czwarta władza”;
  • Reklama komercyjna a marketing społeczny;
  • Od druku do internetu – różne rodzaje mediów;
  • Czy Facebook pomaga rozwijać społeczeństwo obywatelskie?
  • Warsztaty dziennikarskie: wywiad;
  • Warsztaty dziennikarskie: felieton;
  • O hejcie, wykradaniu danych i innych zagrożeniach w internecie;
  • Warsztaty umiejętności interpersonalnych – komunikacja bez przemocy, aktywne słuchanie;
  • Warsztaty umiejętności interpersonalnych – jak bronić się przed manipulacją.

 

W szkole wydawane były następne numery gazety „Tak!”. Pomocnicze materiały Centrum Edukacji Obywatelskiej wsparły rozwój czasopisma. Wybór tekstów z gazety można znaleźć na blogu: http://blogiceo.nq.pl/1lolukow/

 

Przedstawiciele klas humanistycznych wzięli udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez Zuzannę Szybisty w dn. 5 grudnia 2014 r., a poświęconych bezpieczeństwu w sieci, reklamie. Kolejne zajęcia dla młodzieży z klasy II a o rozszerzeniu historia-wiedza o społeczeństwie przygotowała redaktor Czesława Borowik z Radia Lublin w dn.14 – 15 marca 2015 r.

 

Uczniowie występowali w programach Radia Lublin, Katolickiego Radia Podlasie i Master TV, praktycznie wykorzystując nabyte umiejętności. Tutaj można posłuchać reportażu: „Kraina, którą jodła wybrała” . Autorką jest Czesława Borowik, a wystąpiły w nim uczennice I LO: Zuzanna Sałamacha (I c), Katarzyna Janiuk (I c), Julia Dudzińska (I a).

 

Udział w programie „Włącz się! Młodzi i media” dał większą świadomość szans i zagrożeń, jakie stwarza świat prasy, radia, telewizji i internetu. Szkolni koordynatorzy to: Edyta Salamończyk i Michał Mojski.