Oferta

OFERTA EDUKACYJNA DLA KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PODBUDOWA GIMNAZJUM (3 lata nauki)

Klasawiodące przedmioty(rozszerzenie)przedmioty punktowane podczas rekrutacjinauczane języki obce
Aj.polski-historia-wos
klasa humanistyczna
klasa humanistyczna j.polski, matematyka, historia, wosj.angielski oraz j.niemiecki lub j.rosyjski
B,Cbiologia-chemia
klasa medyczna(2 oddziały)
j.polski, matematyka, biologia, chemiaj.angielski oraz j.niemiecki lub j.rosyjski
D,Ematematyka-geografia
klasa menadżerska(2 oddziały)
j.polski, matematyka, geografia, j.obcyj.angielski oraz j.niemiecki lub j.rosyjski, lub j.włoski*
F,Gmatematyka-fizyka
klasa politechniczna(2 oddziały)
j.polski, matematyka, fizyka, j.obcyj.angielski oraz j.niemiecki lub j.rosyjski

*w przypadku języka włoskiego liczba miejsc ograniczona

Klasawiodące przedmioty(rozszerzenie)przedmioty punktowane podczas rekrutacjinauczane języki obce
Aj.polski-historia-wos
klasa humanistyczna
klasa humanistyczna j.polski, matematyka, historia, wosj.angielski oraz j.niemiecki lub j.rosyjski
B,Cbiologia-chemia
klasa medyczna(2 oddziały)
j.polski, matematyka, biologia, chemiaj.angielski oraz j.niemiecki lub j.rosyjski
D,Ematematyka-geografia
klasa menadżerska(2 oddziały)
j.polski, matematyka, geografia, j.obcyj.angielski oraz j.niemiecki lub j.rosyjski, lub j.włoski*
F,Gmatematyka-fizyka
klasa politechniczna(2 oddziały)
j.polski, matematyka, fizyka, j.obcyj.angielski oraz j.niemiecki lub j.rosyjski

*w przypadku języka włoskiego liczba miejsc ograniczona