Edukacja

Oferta edukacyjna projektu

Lp. RODZAJ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
1 Zajęcia przygotowujące do matury z geografii.
2 Zajęcia dodatkowe z geografii „Wirtualna podróż dookoła świata – w kierunku matury”.
3 Zajęcia wyrównawcze z chemii dla klas IV.
4 Zajęcia rozwijające z biologii dla klas IV.
5 Zajęcia informatyczne „Projektowanie i modelowanie komputerowe”.
6 Zajęcia informatyczne „Kreowanie dźwięków i obrazów – pracownia multimedialna”.
7 Zajęcia rozwijające z rosyjskiego.
8 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV.
9 Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla uczniów klas o profilu matematyczno-fizycznym.
10 Zajęcia eksperymentalne z fizyki kształtujące umiejętności planowania pracy i współpracy w grupie.
11 Zajęcia wyjazdowe z fizyki na pokazy fizyczne UMCS Lublin.
12 Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego.
13 Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego.