Oferta

Oferta

OFERTA EDUKACYJNA DLA KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

wiodące przedmioty

(rozszerzenie)

cztery przedmioty punktowane podczas rekrutacji

nauczane języki obce

j. polski – wos – 
historia lub j.angielski2

klasa humanistyczna

j. polski,

matematyka,

wos,

historia lub j. angielski

 

j. angielski oraz

j. niemiecki lub j. rosyjski

               lub j. włoski1                       

 

biologia – chemia

klasa medyczna

 

j. polski,

matematyka,

biologia,

chemia

j. angielski oraz

j. niemiecki lub j. rosyjski

 

matematyka – fizyka
lub geografia2

klasa menadżerska

 

j. polski,

matematyka,

j. obcy,

fizyka lub geografia,

j. angielski oraz

j. niemiecki lub j. rosyjski

lub j. włoski1

 

matematyka – chemia

klasa technologiczna

 

j. polski,

matematyka,

chemia,

j. obcy

j. angielski oraz

j. niemiecki lub j. rosyjski

 

1 W przypadku języka włoskiego liczba miejsc ograniczona.

2  W klasie humanistycznej każdy uczeń będzie realizował j. polski i wos na poziomie rozszerzonym. Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru – tj. historia lub j. angielski. Od tego wyboru zależy czwarty przedmiot punktowany podczas rekrutacji, tj. jeśli uczeń wybierze historię, przedmiotem punktowanym jest historia, jeśli wybierze j. angielski – j. angielski.

W klasie menadżerskiej wszyscy uczniowie będą realizować matematykę na poziomie rozszerzonym. Drugi przedmiot uczeń wybiera, tj. fizykę lub geografię. Od tego wyboru zależy czwarty przedmiot punktowany podczas rekrutacji, tj. jeśli wybierze fizykę, przedmiotem punktowanym jest fizyka, jeśli wybierze geografię – geografia.

 

We wszystkich oddziałach dodatkowo realizowane są zajęcia z zakresu edukacji przedmedycznej (w klasie drugiej), z zakresu profilowego języka angielskiego (w klasie trzeciej) oraz matematyki stosowanej (w klasie IV).