Rozszerzenie: j. polski - historia - wiedza o społeczeństwie (klasa humanistyczna)

 

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach, m. in. takich, jak: prawo, stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, dziennikarstwo, psychologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie i marketing – jeśli więc wyobrażasz sobie siebie na przykład jako adwokata, urzędnika w Unii Europejskiej, reportera, psychologa, dyplomatę – to rozszerzenie specjalnie dla ciebie.
Szczególnie dla uczniów tej klasy oferujemy dodatkowe formy edukacji, które pozwalają rozwijać pasje związane z wyborem rozszerzeń programowych.

 • W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne z wiedzy o społeczeństwie (m.in. realizacja zajęć  w języku angielskim, duża ilość projektów, gry i zabawy, warsztaty z zakresu prawa, dziennikarstwa, umiejętności interpersonalnych).
 • Uczniowie uczestniczą w sesjach naukowych, wykładach pracowników naukowych UMCS w ramach umów partnerskich z Instytutem Filologii Polskiej i Instytutem Historii, Wydziałem Politologii (m.in. każdego roku uczniowie biorą udział w specjalnych projektach organizowanych na terenie UMCS przez Instytut Filologii Polskiej; w  2019 r. realizowane były 50-godzinne warsztaty filozoficzne w ramach projektu „Logi.Kom. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się” prowadzone przez wykładowców UMCS w Lublinie).
 • Naukę  wzbogaca aktywna współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej.
 • Urozmaiceniem jest aktywna współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej i innymi organizacjami pozarządowymi, dzięki czemu realizowane są ciekawe projekty (np. „Lekcja o funduszach europejskich”, „Medalion Kościuszki”, „Opowiem Ci o wolnej Polsce”, „Razem ‘89”, “Być jak Eugeniusz Kwiatkowski – ekonomia jak z płatka”, “To już jasne! – młodzi poznają świat nauki”).
 • Organizowane są objazdy historyczne do miejsc związanych z dziejami Polski i regionu.
 • W ramach kształcenia humanistycznego powstają ciekawe, szkolne projekty edukacyjne (np. „Ocalić od zapomnienia. Badamy język mieszkańców ziemi łukowskiej”, „Dzień języka ojczystego”, „Mistrz ortografii” , „Mistrz języka polskiego”, „Polskie paradoksy”, „Gloria victis”, “Jasne i ciemne strony – debata o przyszłości paliw kopalnych”…).
 • W szkole organizowane są ciekawe konkursy z nagrodami (np. o Powstaniu Styczniowym, Żołnierzach Wyklętych, niepodległości Polski…), gry terenowe, gry miejskie, gra giełdowa.
 • Uczniowie biorą udział w warsztatach z kultury żywego słowa  i zdobywają nagrody w konkursach recytatorskich.
 • Uczniowie rozwijają swoje pasje aktorskie w Kole Teatralnym, przygotowują spektakle, widowiska, happeningi, organizowane są wieczory muzyczno-poetyckie.
 • Klasa kształtuje postawy obywatelskie, co zostało nagrodzone tytułem  „Szkoła obywateli” w ogólnopolskim konkursie.
 • Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie cieszy się w szkole bardzo dużą popularnością wśród wybieranych przedmiotów dodatkowych.
 • Nauczyciele pracują indywidualnie z uczniami szczególnie uzdolnionymi  – co niejednokrotnie zaowocowało sukcesami na szczeblu centralnym olimpiad:  Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o Prawie, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.