Rozszerzenie: język polski – wiedza o społeczeństwie – historia lub język angielski (klasa humanistyczno – lingwistyczna)

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach, m. in. takich, jak: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, dziennikarstwo, psychologia, socjologia, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie i marketing, studia filologiczne i lingwistyczne – jeśli więc wyobrażasz sobie siebie na przykład jako adwokata, urzędnika w Unii Europejskiej, reportera, psychologa, dyplomatę, tłumacza – to rozszerzenie specjalnie dla ciebie.

Szczególnie dla uczniów tej klasy oferujemy dodatkowe formy edukacji, które pozwalają rozwijać pasje związane z wyborem rozszerzeń programowych.

 • W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne z wiedzy o społeczeństwie (in. realizacja zajęć w języku angielskim, duża ilość projektów, gry i zabawy, warsztaty z zakresu prawa, dziennikarstwa, umiejętności interpersonalnych).
 • Uczniowie uczestniczą w sesjach naukowych, wykładach pracowników naukowych UMCS w ramach umów partnerskich z Instytutem Filologii Polskiej i Instytutem Historii, Wydziałem Politologii (in. każdego roku uczniowie biorą udział w specjalnych projektach organizowanych na terenie UMCS przez Instytut Filologii Polskiej; w 2019 r. realizowane były 50-godzinne warsztaty filozoficzne w ramach projektu „Logi.Kom. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się” prowadzone przez wykładowców UMCS w Lublinie).
 • Naukę wzbogaca aktywna współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej.
 • Urozmaiceniem jest aktywna współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej i innymi organizacjami pozarządowymi (np. ZHP), dzięki czemu realizowane są ciekawe projekty (np. „Lekcja o funduszach europejskich”, „Medalion Kościuszki”, „Opowiem Ci o wolnej Polsce”, „Razem ‘89”, “Być jak Eugeniusz Kwiatkowski – ekonomia jak z płatka”, “To już jasne! – młodzi poznają świat nauki”).
 • Uczniowie biorą udział w wizytach studyjnych (np. w sądzie, w Sejmie, w urzędach).
 • Organizowane są objazdy historyczne do miejsc związanych z dziejami Polski i regionu (np. tropem Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego).
 • W ramach kształcenia humanistycznego powstają ciekawe, szkolne projekty edukacyjne (np. „Ocalić od zapomnienia. Badamy język mieszkańców ziemi łukowskiej”, „Dzień języka ojczystego”, „Mistrz ortografii” , „Mistrz języka polskiego”, „Polskie paradoksy”, „Gloria victis”, “Jasne i ciemne strony – debata o przyszłości paliw kopalnych”…).
 • W szkole organizowane są ciekawe konkursy z nagrodami (np. o Powstaniu Styczniowym, Żołnierzach Wyklętych, niepodległości Polski…), gry terenowe, gry miejskie (np. o historii Warszawy, o Bronisławie Chącińskim, o Papciu Chmielu)., gra giełdowa.
 • Uczniowie biorą udział w warsztatach z kultury żywego słowa i zdobywają nagrody w konkursach recytatorskich.
 • Uczniowie rozwijają swoje pasje aktorskie w Kole Teatralnym, przygotowują spektakle, widowiska, happeningi, organizowane są wieczory muzyczno-poetyckie.
 • Klasa kształtuje postawy obywatelskie, co zostało nagrodzone tytułem „Szkoła obywateli” w ogólnopolskim konkursie.
 • Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie cieszy się w szkole bardzo dużą popularnością wśród wybieranych przedmiotów dodatkowych.
 • Nauczyciele pracują indywidualnie z uczniami szczególnie uzdolnionymi – co niejednokrotnie zaowocowało sukcesami na szczeblu centralnym olimpiad: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o Prawie, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 
 • Realizowane są projekty edukacyjne, dzięki którym uczniowie mają możliwość poznać kulturę i zwyczaje studentów z całego świata.
 • Uczniowie biorą udział w konkursach języka angielskiego.
 • Młodzież bierze udział w wykładach w języku angielskim na uczelniach wyższych.
 • Uczniowie uczestniczą w spotkaniach z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego.
 • Uczniowie wyjeżdżają na spektakle teatralne w j. angielskim.
 • Młodzież ma możliwość sprawdzić swoje umiejętności językowe dzięki prowadzonej wymianie międzynarodowej z zaprzyjaźnionymi szkołami z Niemiec oraz Łotwy.
 • Uczniowie organizują i biorą udział w wydarzeniach związanych z kulturą krajów anglojęzycznych.
 • Język angielski jest najchętniej wybieranym przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym, a uczniowie uzyskują w nim wysokie wyniki na egzaminie.
 • Uczniowie mają możliwość poszerzenia słownictwa specjalistycznego uczestnicząc w zajęciach profilowego języka angielskiego.https://youtu.be/d5-TBNLaR-0