I A– rozszerzenie: j. polski - historia - wiedza o społeczeństwie (klasa humanistyczna)

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach, m. in. takich jak: prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka,  zarządzanie i marketing, dziennikarstwo, psychologia – jeśli więc wyobrażasz siebie jako adwokata, urzędnika w Unii Europejskiej, reportera,  psychologa, dyplomatę – to rozszerzenie specjalnie dla Ciebie.
Szczególnie dla uczniów tej klasy oferujemy dodatkowe formy edukacji, które pozwalają rozwijać pasje związane z wyborem rozszerzeń programowych.
•    Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie cieszy się w szkole bardzo dużą popularnością wśród wybieranych przedmiotów dodatkowych.
•    Klasa kształtuje postawy obywatelskie, co zostało nagrodzone tytułem  „Szkoła obywateli” w ogólnopolskim konkursie.
•    Nauka wiedzy o społeczeństwie przebiega w oparciu o nagrodzony w konkursie ogólnopolskim autorski program jednego z nauczycieli Liceum „Civis sum! – Jestem obywatelem!”.
•    W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne z wiedzy o społeczeństwie (m.in. realizacja zajęć  w języku angielskim, duża ilość projektów, gry i zabawy, warsztaty z zakresu prawa, dziennikarstwa, umiejętności interpersonalnych).
•    Uczniowie uczestniczą w sesjach naukowych, wykładach pracowników naukowych UMCS w ramach umowy partnerskiej z Instytutem Filologii Polskiej i Instytutem Historii, Wydziałem Politologii. Na przykład w I semestrze 2018/19 r. realizowane były 50-godzinne warsztaty filozoficzne w ramach projektu”Logi.Kom. Od sztuki logicznego myslenia do sztuki skutecznego komunikowania sie” prowadzone przez wykładpwców UMCS w Lublinie a finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
•    Naukę  wzbogaca aktywna współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej.
•    Urozmaiceniem jest aktywna współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej i innymi organizacjami pozarządowymi, dzięki czemu realizowane są ciekawe projekty (np. „Lekcja o funduszach europejskich”, „Medalion Kościuszki:, Opowiem Ci o wolnej Polsce”, „Razem ’89”).
•    Nauczyciele pracują indywidualnie z uczniami szczególnie uzdolnionymi  – w szkole uczyli się uczestnicy szczebla centralnego olimpiad:  Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Historycznej.
•    Uczniowie realizują zewnętrzne projekty edukacyjne (np. „Lekcja o funduszach europejskich”, „Medalion Kościuszki”, „Opowiem Ci o wolnej Polsce”, „Razem ‘89”).
•    Organizowane są objazdy historyczne do miejsc związanych z dziejami Polski i regionu.
•    W klasie prowadzone jest kształcenie dziennikarskie – uczniowie mogą ćwiczyć tworzenie różnych form publicystycznych.
•    W ramach kształcenia humanistycznego powstają ciekawe, szkolne projekty edukacyjne (np. „Ocalić od zapomnienia. Badamy język mieszkańców ziemi łukowskiej”, „Dzień języka ojczystego”, „Mistrz ortografii” , „Mistrz języka polskiego”, „Polskie paradoksy”, „Gloria victis”…).
•    W szkole organizowane są ciekawe konkursy z nagrodami (np. o Powstaniu Styczniowym, Żołnierzach Wyklętych, niepodległości Polski…).
•    Uczestnicy biorą udział w warsztatach z kultury żywego słowa  i zdobywają nagrody w konkursach recytatorskich.
•    Uczniowie rozwijają swoje pasje aktorskie w Kole Teatralnym, przygotowują spektakle, widowiska, happeningi, organizowane są wieczory muzyczno-poetyckie.
•    Nauczyciele pracują indywidualnie z uczniami szczególnie uzdolnionymi  – w szkole uczyli się uczestnicy szczebla centralnego olimpiad:  Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.