I B, C – rozszerzenie: biologia-chemia (klasy medyczne)

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, kosmetologia, rehabilitacja, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, ochrona środowiska, biologia, chemia, rolnictwo, leśnictwo, inżynieria biomedyczna – jeśli więc wyobrażasz siebie jako lekarza, rehabilitanta czy farmaceutę – to rozszerzenie specjalnie dla Ciebie.
    Nauka nie opiera się jedynie na teorii, ale również na eksperymentowaniu w laboratorium.
•    Uczniowie uczestniczą w cyklicznie realizowanych programach edukacji ekologicznej współfinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, obejmujących badania, konkursy, edukację w terenie,  wycieczki.
•    Przyswajanie wiedzy ułatwia bardzo dobrze wyposażona pracownia biologiczna (m.in. tablica interaktywna, mikroskopy dwukolorowe, preparaty anatomiczne, mikroskopowe…) i chemiczna (sprzęt laboratoryjny, odczynniki, wyciąg laboratoryjny …).
•    Organizowane są zajęcia w instytutach i laboratoriach pod kierunkiem nauczycieli akademickich.
•    Szkoła  bierze udział w ogólnopolskich akcjach ekologicznych.
•    Nauczyciele pracują indywidualnie z uczniami szczególnie uzdolnionymi  – w szkole uczyli się uczestnicy szczebla centralnego olimpiad: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Chemicznej, Biologicznej Olimpiady Podlaskiej, zdobywali również nagrody w konkursach biologicznych (np. „Konkurs Genetyczny”, „Trening przed maturą”, „Konkurs Biochemiczny”).