Rozszerzenie: biologia-chemia (klasa medyczna)

Uczniowie przygotowują się do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, kosmetologia, rehabilitacja, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, ochrona środowiska, biologia, chemia, rolnictwo, leśnictwo, inżynieria biomedyczna, kryminalistyka – jeśli więc wyobrażasz siebie jako lekarza, rehabilitanta czy farmaceutę, …. – to rozszerzenie specjalnie dla Ciebi

  • Przyswajanie wiedzy ułatwia bardzo dobrze wyposażona pracownia biologiczna (m.in. tablica interaktywna, mikroskopy dwukolorowe, preparaty anatomiczne, mikroskopowe…) i chemiczna (sprzęt laboratoryjny, odczynniki, wyciąg laboratoryjny …).
  • Uczniowie uczestniczą w cyklicznie realizowanych programach edukacji ekologicznej współfinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, obejmujących badania, konkursy, edukację w terenie, wycieczki.
  • Organizowane są zajęcia w instytutach i laboratoriach pod kierunkiem nauczycieli akademickich.
  • Szkoła  bierze udział w ogólnopolskich akcjach ekologicznych.
  • Nauczyciele pracują indywidualnie z uczniami szczególnie uzdolnionymi  – w szkole uczyli się uczestnicy szczebla centralnego olimpiad: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Chemicznej, Biologicznej Olimpiady Podlaskiej oraz nagrodami w konkursach biologicznych (np. „Konkurs Genetyczny”, „Trening przed maturą”, „Konkurs Biochemiczny”).