Rozszerzenie: matematyka - chemia (klasa technologiczna)

 

Ten profil nauczania szkoła po raz pierwszy zaproponowała w ubiegłym roku. Jest on odpowiedzią na zmieniający się rynek pracy i nowe oferty kształcenia wyższych uczelni. Wybierając klasę technologiczną uczeń przygotowuje się do podjęcia studiów na kierunkach m.in. takich, jak: technologie, np. żywności, energii odnawialnej, nanotechnologie; kier. chemiczne, np kryminalistyka, chemia medyczna, kosmetologia; bezpieczeństwo jądrowe, bezpieczeństwo żywności, elektroradiologia; inż. chemiczna i procesowa, inż. materiałowa…; kier. medyczne itd. Jeśli więc wyobrażasz sobie siebie na przykład jako inżyniera jakiejś nowoczesnej technologii, kryminologa… – to klasa specjalnie dla Ciebie..
• Nauka nie będzie opierać się jedynie na teorii, ale również na eksperymentowaniu w laboratorium. Przyswajanie wiedzy ułatwia bardzo dobrze wyposażona pracownia chemiczna (sprzęt laboratoryjny, odczynniki, wyciąg laboratoryjny …).
• Nauczyciele pracują indywidualnie z uczniami szczególnie uzdolnionymi  – co niejednokrotnie zaowocowało sukcesami na szczeblu centralnym olimpiad: Olimpiady Chemicznej, uczniowie odnoszą także sukcesy w konkursach, m.in. „Kangurze matematycznym” i konkursach ekonomicznych.