Rozszerzenie: matematyka - chemia (klasa technologiczna)

Uczeń przygotowuje się do podjęcia studiów na kierunkach m.in. takich, jak: technologie, np. żywności, energii odnawialnej, nanotechnologie; kier. chemiczne, np kryminalistyka, chemia medyczna, kosmetologia; bezpieczeństwo jądrowe, bezpieczeństwo żywności, elektroradiologia; inż. chemiczna i procesowa, inż. materiałowa…; kier. medyczne itd. Jeśli więc wyobrażasz sobie siebie na przykład jako inżyniera jakiejś nowoczesnej technologii, kryminologa… – to klasa specjalnie dla Ciebie..

Matematyka uważana jest za królową nauk, dlatego uczniowie zgłębiający matematykę na poziomie rozszerzonym mają możliwość wyboru wielu kierunków studiów zarówno na uczelniach technicznych, ekonomicznych, jak i medycznych. Umiejętności matematyczne dają przewagę konkurencyjną i przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Nauka nie będzie opierać się jedynie na teorii, ale również na eksperymentowaniu w laboratorium. Przyswajanie wiedzy ułatwia bardzo dobrze wyposażona pracownia chemiczna (sprzęt laboratoryjny, odczynniki, wyciąg laboratoryjny …).

Nauczyciele pracują indywidualnie z uczniami szczególnie uzdolnionymi  – co niejednokrotnie zaowocowało sukcesami na szczeblu centralnym olimpiad: Olimpiady Chemicznej, uczniowie odnoszą także sukcesy w konkursach, m.in. „Kangurze matematycznym” i konkursach ekonomicznych.