Rozszerzenie: matematyka – fizyka lub geografia (klasa politechniczno - menadżerska)

Matematyka uważana jest za królową nauk, dlatego uczniowie zgłębiający matematykę na poziomie rozszerzonym mają możliwość wyboru wielu kierunków studiów zarówno na uczelniach technicznych, ekonomicznych, jak i medycznych. Umiejętności matematyczne dają przewagę konkurencyjną i przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Wybierając fizykę uczniowie przygotowują do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: automatyka, robotyka, mechanika, architektura, budownictwo, informatyka, ekonomia, zarządzanie i marketing, informatyka, matematyka, fizyka. Jeśli więc wyobrażasz sobie siebie na przykład jako inżyniera, mechatronika czy elektronika… – to rozszerzenie dla Ciebie.

  • Organizowane są wyjazdy na pokazy z fizyki  i spotkania z fizyką na UMCS w Lublinie.
  • Prowadzona jest praca z multimedialnym programem nauczania fizyki.
  • Uczniowie uczestniczą w zajęciach interaktywnych.
  • Szkoła ma bardzo dobrze wyposażoną pracownię fizyczną, co pozwala realizować ciekawe laboratoria z przedmiotu.
  • Nauczyciele pracują indywidualnie z uczniami szczególnie uzdolnionymi  –  odnoszą oni sukcesy w konkursach, m.in. „Kangur matematyczny”, „Rok przed maturą”, „Eureka”, „Lwiątko”, „Turniej młodych fizyków”.

Wybierając geografię uczniowie przygotowują się do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: geodezja, geologia, ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie i marketing, matematyka, geografia, rolnictwo, leśnictwo. Jeśli więc wyobrażasz sobie siebie na przykład jako doradcę podatkowego, bankowca czy księgowego… – to rozszerzenie specjalnie dla Ciebie.

  • Egzamin maturalny z geografii cieszy się w szkole bardzo dużą popularnością wśród wybieranych przedmiotów dodatkowych.
  •  Nauczyciele pracują indywidualnie z uczniami szczególnie uzdolnionymi  –  co niejednokrotnie zaowocowało sukcesami na szczeblu centralnym olimpiad: Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, uczniowie odnoszą także sukcesy w konkursach, m.in. „Kangur matematyczny” i konkursach ekonomicznych.